Sponseret af: Biochem Zusatzstoffe Handels- u. Produktionsges. mbH

TechnoYeast: Et funktionelt fodermiddel der understøtter den lille gris i den første del af livet

En tilstrækkelig god udvikling af tarmens mikrobiologi hos den lille gris resulterer i bedre produktivitet og mindre dødelighed senere i livet, og forbedrer dermed også indtjeningen på bedriften.

For de fleste dyrarter er den første periode i livet den sværeste, da immunsystem og fordøjelsessystem endnu ikke er helt udviklet. Tarmens mikrobiota er ustabil, hvilket gør det lille dyr mere modtagelig for sygdomme. Foderskift i løbet af fravænningen skaber yderligere stressbelastning, som ofte fører til lavere foderindtag og øget modtagelighed for sygdomme.

Udfordringen er at komme godt igennem denne fase ved at understøtte dyrets eget immunforsvar og sikre et højt foderindtag, så man dermed forbedrer fordøjelesesystemets udvikling og øger tarmsundheden. 

Hydrolyseret gær – et multifunktionelt fodermiddel

Hydrolyserede gærprodukter er i de seneste år blevet anerkendt som lovende fodermidler til håndtering af de ovennævnte aspekter i den tidlige livsfase.

Produkterne indeholder gærcellevægge og gærcelle-cytoplasma, som er komponenter, der har en positiv effekt på tarmudvikling- og funktion, og dermed også på produktivitet og tilvækst hos helt unge dyr.

Hydrolyseprocessen øger tilgængeligheden af produktet, og dermed forbedres effekten også af de forskellige komponenter, herunder nukleinsyre, aminosyrer og komponenterne i gærcellevæggene. Derudover øges fordøjeligheden af gærproteinet.

Den mest kendte og hyppigst anvendte gærtype er Saccharomyces Cerevisiae, som udover til foder også anvendes som bl.a. bagegær. Andre gærfamilier, såsom Kluyveromyces fragilis, er idag genstand for øget opmærksomhed for dets anvendelse som funktionelt fodermiddel.  

Stimulerer immunforsvaret

Den effektive cellevægsbestandel i hydrolyseret Kluyveromyces fragilis består primært af mannan olligosakkarider og β-glukaner, som giver en immunstimulerende effekt og beskyttelse mod sygdomsfremkaldende bakterier, hvilket er meget vigtigt, da immunforsvaret er lavt hos unge dyr.

Herudover agerer cellevægskomponenter som prebiotika ved at understøtte udviklingen af den godartede bakterieflora i tarmen og positivt påvirke udviklingen af tarmen og dens funktion. Desuden virker nukleinsyre fra gærcellens cytoplasma som kilde til nukleotider, der er helt nødvendige for at udvikle væv med høj cellereplikationshastighed, og dermed udvikling af tarmfunktion og immunforsvar hos det unge dyr.

På grund af fordøjelsessystemets begrænsede kapacitet hos unge dyr, er tilførslen af højt fordøjelige næringsstoffer helt afgørende. Som næringsstofkilde tilfører Kluyveromyces fragilis et signifikant bidrag af højt fordøjeligt protein med en fordelagtig aminosyreprofil, og bidrager dermed til god tilvækst.

Stigende efterspørgsel på alternativer

Fravænning er en stressende og kritisk periode i griseproduktionen, ledsaget af reduceret foderoptagelse, fald i tilvækst, og sidst, men ikke mindst, høj diarréforekomst.

Funktionelle og proteinrige fodermidler så som blodplasma er i vid udstrækning blevet anvendt for at afhjælpe fravænningsproblemer. Blodplasma er rig på de aminosyrer, der giver umami-smag (fx. glutaminsyre), som er kendt for at aktivere specifikke smagsreceptorer og stimulere smågrisenes appetit. I praksis er iblanding af 3-7 procent blodplasma almindeligt for at øge produktivitet, fordøjelsesfunktion og tarmimmunitet.

Smågrise bliver imidlertid ret afhængige af den gode smag af plasma. Og som følge af det ses ofte en nedgang i foderindtagelsen, efter at plasma bliver taget ud af foderet igen, med lavere tilvækst i fravænningsperioden som konsekvens. I praksis beskrives dette ofte som en fravænning nummer to. Ydermere diskuteres det, om anvendelse af plasma indebærer en risiko for overførsel af virus som er frygtet, specielt i perioder med pandemi (fx. afrikansk svinepest). Derfor er efterspørgslen på sikre, effektive, funktionelle og proteinrige alternativer stadig stigende.

TechnoYeast styrker smågrisens udvikling

TechnoYeast er et specialforarbejdet og funktionelt fodermiddel baseret på en udvalgt gærstamme, Kluyveromyces fragilis. TechnoYeast har en dokumenteret evne til at øge foderets smagbarhed på samme niveau som animalske proteinråvarer som følge af dets særlige appetit-øgende egenskaber, der kommer fra en mælke-umami smag. Den særlige smag er et resultat af forskellige egenskaber i produktet, som påvirkes af komponenter i den særligt udvalgte gærstamme, og den unikke forarbejdning af produktet.

Yderligere funktionelle komponenter, så som højt fordøjelige peptider og aminosyrer samt nukleinsyre og prebiotiske gærcellevægskomponenter forbedrer tarmens udvikling og funktion og stimulerer immunsystemet. Samlet set klarer TechnoYeast sig rigtig godt i sammenligningen med blodplasma.

En række forskellige fodringsforsøg under universitets- og praktiske forhold understreger, at forbedringerne, sammenlignet med kommercielle vegetabilske proteinkilder og blodplasma, er bevist gentagne gange. Resultaterne vist i figur 2 opsummerer effekten af TechnoYeast, både når det bruges i kommercielt foder uden plasma, og når det erstatter blodplasma. TechnoYeast viser en forbedring på op til 8 procent sammenlignet med kontrol, når det tilsættes til et kommercielt foder uden plasma.

Den stabiliserende effekt af TechnoYeast på sundhed og produktivitet samtidig med en optimeret foderomkostning blev tydelig i de forsøg, hvor TechnoYeast var i stand til at erstatte blodplasma helt eller delvist. Konklusionen er, at TechnoYeast viser signifikant forbedret produktivitet sammenlignet med vegetabilsk protein, og samme produktivitet sammenlignet med blodplasma.

Kombination af TechnoYeast og BioPlus® YC i fravænningskoncept

I et nyligt studie blev TechnoYeast testet ved fravænning i kombination med BioPlus® YC for at undersøge den samlede effekt på sundhed og produktivitet hos smågrise. 448 smågrise (DanBred x Pietrain) blev opdelt i to homogene grupper ved fravænning med 224 smågrise i hver gruppe.

Ved forsøgets begyndelse var smågrisene 21 dage gamle og havde en gennemsnitsvægt på 6,2 kg. Forsøget, som varede i 49 dage, blev opdelt i to faser (dag 1-14 og dag 15-49). Alle smågrise blev fodret med et prestart foder i fase 1, og et starter foder i fase 2. Forsøgsgruppen fik tilsat en kombination af TechnoYeast (1 procent) og BioPlus® YC (0.04 procent) i fase 1, mens der kun blev tilsat BioPlus® YC (0.04 procent) i fase 2 (1.3x109 CFU/ kg ff). Denne kombination vil fremover blive benævnt som »fravænningskonceptet«. I foderet til kontrolgruppen indgik en kommerciel mælkesyrebakterie – enterococcus faecium (2x109 CFU/ kg ff). For at kunne illustrere effekten af fravænningskonceptet, var foderet til begge grupper optimeret identisk på energi og protein.

Sammenlignet med kontrolgruppen viste dyrene i forsøgsgruppen en signifikant højere daglig tilvækst fra dag 15-49 (P<0.001), såvel som gennem hele forsøgsperioden (P<0.001). Den daglige tilvækst hos smågrisene i forsøgsgruppen var 46 gram højere end i kontrolgruppen. Ved forsøgets afslutning var gennemsnitsvægten hos smågrisene i forsøgsgruppen 25,2 kg, mens den hos smågrisene i kontrolgruppen kun var 23,0 kg (P<0.001).

Fravænningskonceptet forbedrede også det daglige foderindtag, som blev øget signifikant (P<0.003). Udover en positiv effekt på vægt og foderindtag, var der også en positiv effekt på foderudnyttelsen (Figur. 3)

Mindskede diarré

Udover ovenstående parameter udførte driftlederen en subjektiv diarré- og vitalitetsscoring af smågrisene fra dag 4-7 efter fravænning, som er de mest kritiske dage. Driftlederen konkluderede, at disse parametre også blev forbedret med fravænningskonceptet. Også dødeligheden og behovet for behandling med antibiotika var lavere i forsøgsgruppen, hvilket indikerer en generelt forbedret sundhedsstatus hos smågrisene i forsøgsgruppen. 

Det kan derfor antages, at der er en synbiotisk effekt ved tilsætningen af TechnoYeast og BioPlus® YC. TechnoYeast har, blandt andet, stimulerende effekt på immunsystemet, og en positiv effekt på tarmsundheden, som i kombination med BioPlus® YC’s evne til at øge fordøjeligheden og binde sygdomsfremkaldende bakterier, betaler sig på langt sigt. Den højere tilvækst i fase 2 kan antages at være resultatet af en forbedret tarmsundhed og udvikling af tarmsystemet, som allerede er blevet påvirket positivt af TechnoYeast i fase 1. Kombinationen af disse to produkter i fravænningskonceptet giver et rigtig godt udgangspunkt til at overvinde fravænningsproblemer.

Gode egenskaber – en fordel for alle smågrise

BioPlus® YC er kendt for sin evne til at binde sygdomsfremkaldende bakterier og sine særlige egenskaber til at forbedre fordøjeligheden, mens TechnoYeast øger smagbarheden af foderet, og på den måde sikrer et højt foderindtag. Højt fordøjelige peptider, nukleinsyre og prebiotiske gærcellevægge understøtter udviklingen af tarmsystemet og øger tilvæksten, hvilket alt sammen fører til en samlet økonomisk fordel for landmanden. Disse fordele er de underliggende årsager til, at TechnoYeast er en funktionel og lovende proteinkilde, som ingen smågrise behøver undvære – ligesom kombinationen af produkterne i vores fravænningskoncept klart bør overvejes!

Biochem Zusatzstoffe Handels- u. Produktionsges. mbH