Sponseret af: Biochem Zusatzstoffe Handels- u. Produktionsges. mbH

TechnoYeast: Et funktionelt fodermiddel der understøtter den lille gris i den første del af livet

For de fleste dyrarter er den første periode i livet den sværeste, da immunsystem og fordøjelsessystem endnu ikke er helt udviklet. Tarmens mikrobiota er ustabil, hvilket gør det lille dyr mere modtagelig for sygdomme. Foderskift i løbet af fravænningen skaber yderligere stressbelastning, som ofte fører til lavere foderindtag og øget modtagelighed for sygdomme. Udfordringen er, at komme godt igennem denne fase, ved at understøtte dyrets eget immunforsvar og sikre et højt foderindtag, og dermed forbedre fordøjelesesystemets udvikling og øge tarmsundheden. En tilstrækkelig god udvikling af tarmens mikrobiologi, hos den lille gris, resulterer i bedre produktivitet og mindre dødelighed senere i livet, og forbedrer dermed også indtjeningen på bedriften.

Hydrolyseret gær – et multifunktionelt fodermiddel
Hydrolyserede gærprodukter er i de seneste år blevet anderkendt, som lovende fodermidler, til håndtering af de ovennævnte aspekter i den tidlige livsfase. Produkterne indeholder gærcellevægge og gærcelle cytoplasma, som er komponenter der har en positiv effekt på tarmudvikling- og funktion, og dermed også på produktivitet og tilvækst hos helt unge dyr.
Hydrolyseprocessen øger tilgængeligheden af produktet, og dermed forbedres effekten også af de forskellige komponenter, f.eks. nukleinsyre, aminosyrer, og komponenterne i gærcellevæggene. Derudover øges fordøjeligheden af gærproteinet. Den mest anvendte gærtype er Saccharomyces Cerevisiae, som anvendes som bagegær. Det er den mest kendte og mest udforskede gærtype. Andre gærfamilier, såsom Kluyveromyces fragilis, er idag genstand for øget opmærksomhed, for dets anvendelse som funktionelt fodermiddel.  
Den effektive cellevægsbestandel i hydrolyseret Kluyveromyces fragilis, består primært af mannan olligosakkarider og β-glukaner, som giver en immunstimulerende effekt og beskyttelse mod sygdomsfremkaldende bakterier, hvilket er meget vigtigt, da immunforsvaret er lavt hos unge dyr.

 
Herudover agerer cellevægskomponenter som prebiotika, ved at understøtte udviklingen af den godartede bakterieflora i tarmen, og positivt påvirke udviklingen af tarmen og dens funktionen. Desuden virker nukleinsyre, fra gærcellens cytoplasma, som kilde til nukleotider, der er helt nødvendige for at udvikle væv med høj cellereplikationshastighed, og dermed udvikling af tarmfunktion og immunforsvar hos det unge dyr. På grund af fordøjelsessystemets begrænsede kapacitet, hos unge dyr, er tilførslen af højt fordøjelige næringsstoffer helt afgørende. Som næringsstofkilde tilfører Kluyveromyces fragilis et signifikant bidrag af højt fordøjeligt protein med en fordelagtig aminosyreprofil, og bidrager dermed til god tilvækst. 


 


Positiv effekt af TechnoYeast på smågrisenes udvikling
Fravænning er en stressende og kritisk periode i griseproduktionen, ledsaget af reduceret foderoptagelse, fald i tilvækst, og sidst, men ikke mindst, høj diarréforekomst.
Funktionelle og proteinrige fodermidler, så som blodplasma, er i vid udstrækning blevet anvendt for at afhjælpe fravænningsproblemer. Blodplasma er rig på de aminosyrer, der giver umami-smag (fx. glutaminsyre), som er kendt for, at aktivere specifikke smagsreceptorer og stimulere smågrisenes appetit. I praksis er iblanding af 3-7 % blodplasma almindeligt for at øge produktivitet, fordøjelsesfunktion, og tarmimmunitet. 
Smågrise bliver imidlertid ret afhængige af den gode smag af plasma. Og som følge af det ses ofte en nedgang i foderindtagelsen, efter at plasma bliver taget ud af foderet igen, med lavere tilvækst i fravænningsperioden som konsekvens. I praksis beskrives dette ofte som en fravænning nummer to. Ydermere diskuteres det om anvendelse af plasma indebære en risiko for overførsel af virus, som er frygtet, specielt i perioder med pandemi (fx. Afrikansk Svinepest). Derfor er efterspørgslen på sikre, effektive, funktionelle og proteinrige alternativer stadig stigende.

TechnoYeast er et specialforarbejdet og funktionelt fodermiddel, baseret på en udvalgt gærstammen Kluyveromyces fragilis. TechnoYeast har en dokumenteret evne til at øge foderets smagbarhed, på samme niveau som animalske proteinråvarer, som følge af dets særlige appetitøgende egenskaber, der kommer fra en mælke-umami smag. Den særlige smag er et resultat af, forskellige egenskaber i produktet, som påvirkes af komponenter i gæren, den særligt udvalgte gærstamme, og den unikke forarbejdning af produktet. 
Yderligere funktionelle komponenter, så som højt fordøjelige peptider og aminosyrer, samt  nukleinsyre og prebiotisk gærcellevægskomponenter, forbedrer tarmens udvikling og funktion og stimulerer immunsystemet. Samlet set klarer TechnoYeast sig rigtig godt i sammenligningen med blodplasma. 

En række forskellige fodringsforsøg under universitets- og praktiske forhold understreger, at forbedringerne, sammenlignet med kommercielle vegetabilske proteinkilder og blodplasma, er bevist gentagne gange. Resultaterne vist i figur 2, opsummerer effekten af TechnoYeast, både når det bruges i kommercielt foder uden plasma, og når det erstatter blodplasma. TechnoYeast viser en forbedring på op til 8%, sammenlignet med kontrol, når det tilsættes til et kommercielt foder uden plasma. Den stabiliserende effekt af TechnoYeast, på sundhed og produktivitet, samtidig med en optimeret foderomkostning, blev tydelig i de forsøg, hvor TechnoYeast var i stand til, at erstatte blodplasma helt eller delvist. Konklusionen er, at TechnoYeast viser signifikant forbedret produktivitet, sammenlignet med vegetabilsk protein, og samme produktivitet sammenlignet med blodplasma.
 

Biochem Zusatzstoffe Handels- u. Produktionsges. mbH

Küstermeyerstr. 16
49393 Lohne