Har du arbejdskraft på regning – så vær varsom

Skat har lige nu stort fokus på arbejdskraft på regning, og her bør man være opmærksom, mener en økonomikonsulent.

Skat har stort fokus på at få arbejdskraft til at være en del af lønindeholdelse. Det vil sige, at man som arbejdsgiver indbetaler A-skatter med videre for sin arbejdskraft.

Der er særligt fokus på to problemstillinger:

Arbejdskraft hvor man blot får en faktura med timer på.

Arbejdskraft fra udlandet, hvor man får faktura fra et bureau.

- Mange selvstændige er fristet til at få arbejdskraft på regning. Det er nemt og billigt, fordi du ikke har lønadministration, afregning af feriepenge og så videre.

Sådan siger Karin Kristiansen, som er økonomikonsulent ved rådgivningsvirksomheden Stepto. Hun mener, at man bør være særligt opmærksom, når det gælder arbejdskraft på regning.

Sag i Landsretten

Skat har vundet en sag i Landsretten, hvor de har fået medhold i at hente A-skatter ved den virksomhed, som har lejet arbejdskraften.

I den konkrete sag kom virksomheden til at indbetale A-skatter svarende til, at de havde haft arbejdskraften ansat.

- Dermed kom virksomheden til at betale både det fulde beløb til den lejede arbejdskraft, men også alle de beregnede skatter, forklarer Karin Kristiansen.

I sagen var der lavet en udførlig kontrakt, og medarbejderen kom selv med eget udstyr til opgaven, der blev udført. Alligevel blev han statueret som lønmodtager.

Opfordrer til almindelige ansættelsesforhold

Afgørelsen i Landsretten blev blandt andet begrundet med, at den indlejede arbejdskraft kun var sig selv og ikke havde ansatte, og at han blev afregnet periodisk. En afregning, som var beregnet som eksempelvis en timeløn.

- Med denne afgørelse i hånden er det forventningen, at Skat vil have fokus på dette område. Du er derfor som arbejdsgiver i risiko for at komme til at betale det fulde beløb til den lejede arbejdskraft, betale beregnede A-skatter til Skat, ligesom Skat i nogle tilfælde kan idømme en bøde, siger Karin Kristiansen, som derfor advarer om, at det kan blive en dyr affære at anvende arbejdskraft på regning. Derfor opfordrer hun til at lave almindelige ansættelsesforhold.

Fokus på udenlandsk arbejdskraft

Der har igennem mange år været fokus på udenlandsk arbejdskraft. Her er problemstillingen ofte, at man som dansk virksomhed lejer arbejdskraft gennem en udenlandsk udbyder og afregner på en faktura til den udenlandske virksomhed.

- Hvis der er tale om ren arbejdskraft, er du som dansk virksomhed forpligtet til at indeholde arbejdsudlejeskat af den sum, som du betaler til den udenlandske virksomhed, siger Karin Kristiansen og tilføjer:

- Såfremt du kan få oplyst og dokumenteret, hvor meget af den betaling, der går til aflønning af de ansatte, kan du »nøjes« med at indeholde arbejdsudlejeskat heraf.

Svært at gennemskue

Arbejdsudlejeskat er først otte procent arbejdsmarkedsbidrag og derefter 30 procent skat.

Problemet er ofte, at den udenlandske virksomhed kan fremstå som en dansk virksomhed, idet de har dansk CVR-nummer.

- Men det er ikke tilstrækkeligt med et dansk CVR-nummer. Du skal også sikre dig, at de har fast driftssted i Danmark, og at de så afregner skatter af de ansattes løn, forklarer Karin Kristiansen, som erkender, at det kan være svært at gennemskue.

Entrepriseaftaler og regler for skat ved arbejdsudleje

Ved arbejdsudlejning er medarbejderne formelt i et ansættelsesforhold til deres udenlandske arbejdsgiver, hvorfra de modtager deres løn.

- Selvom medarbejderne ikke er ansat i din danske virksomhed, har du alligevel pligt til at indeholde arbejdsudlejeskat, siger Karin Kristiansen og tilføjer:

- Du kan også have hyret et udenlandsk firma til at udføre en specifik opgave på din bedrift og tænker, at det er en almindelig entrepriseaftale. Her er det dog vigtigt, at det er en reel opgave, de løser, og at de leverer materialer og har metodefrihed i forhold til udførelsen, konstaterer hun.

Hvis aftalen reelt anses som en entrepriseaftale, har den danske virksomhed ingen arbejdsgiverforpligtigelser overfor de personer, der er ansat i den udenlandske virksomhed.

- Vores råd er, at du drøfter sagen med en økonomikonsulent, inden du indgår en aftale, så du så vidt muligt ikke kommer til at stå i en situation, hvor du både kommer til at betale det fulde beløb til den udenlandske udbyder, og derefter kommer til at betale arbejdsudlejeskatten, forklarer Karin Kristiansen.

Læs også