Mindre medicinbrug til kvæg

I første halvår af 2017 har kvægproducenterne sænket forbruget af antibiotika med 12 procent i forhold til samme periode sidste år.

Kvægproducenterne har i årets første halvdel brugt 12 procent mindre antibiotika til deres køer end i samme periode sidste år. Det er resultatet af en fortsat målrettet indsats og skyldes primært bedre yversundhed ifølge Seges, der har lavet en ny opgørelse.

Dermed fortsætter trenden fra første kvartal 2017, hvor forbruget faldt med næsten 16 procent. Faldet er primært sket i forbruget af penicillin, som fortrinsvis bruges til yverbehandlinger på køer. 

- Det at vi ser så markant et fald af det samlede antibiotikaforbrug også i andet kvartal viser, at der ikke er tale om en kortvarig tendens, men at der virkelig er tale om en målrettet indsats fra mælkeproducenternes side, siger Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg.

Færre yverbehandlinger

Det lavere forbrug er et resultat af færre yverbehandlinger, og det understreger, ifølge Christian Lund, at mælkeproducenterne har taget Seges’ anbefalinger til sig. Nemlig at goldbehandle køer med højt celletal (og fund af bakterier) frem for at behandle i laktationen, at diagnosticere akutte yverbetændelser, før man behandler og at undlade at behandle kroniske yverbetændelser.

Så mangler vi kalvene

Christian Lund havde dog også gerne set, at forbruget af antibiotika til kalve tilsvarende var faldet.

- Desværre har vi fortsat en udfordring på kalveområdet, hvor forbruget af antibiotika er uændret, forklarer han.

Christian Lund opfordrer derfor til, at mælkeproducenter og slagtekalveproducenter arbejder tæt sammen om også at sænke forbruget på dette område. 

- Der skal en fælles indsats til for at få kalvene godt fra start i forhold til blandt andet råmælkstildeling, fravænning, flytning og smittebeskyttelse. På den måde får vi nogle sunde og robuste kalve hele vejen gennem systemet, som kræver mindst mulig behandling, siger han.

 

 

Læs også