Fast-drænet gulv leder gødningen væk

Brødrene Lars og Bent Olesen, Brønderslev, viser deres nye 3.700 kvadratmeter store stald frem fredag den 15. september. En stald med fast-drænet gulv, sengebåse med sand og massere lys og luft.

En stor flok jerseykøer og brødrene Lars og Bent Olesen viser fredag den 15. september deres nye kostald frem – Alstrup I/S.
3.700 kvadratmeter i Alstrup ved Brønderslev med entreprenørvirksomheden Arne Andersen Vrå A/S som hovedentreprenør.
Byggeriet, som blev taget i brug for et halvt år siden, består af kostald, opsamlingsplads og malkecenter. Her ud over, er der i den gamle malkestald lavet en større renovering for at få plads til goldkøer. Her er der etableret et fælles forberedelseshold og enkelt-kælvningsbokse med halmunderlag.
Byggeriet rummer ydermere en overdækket gyllebeholder og adskillige kvadratmeter asfalt, som binder hele byggeriet sammen, og reducerer, at jord og skidt kommer ind til køerne.

Fald mod midten

Kostalden har foderbord i midten og to rækker senge på hver side.
Gulvet er fast-drænet med fald mod midten og der kører en skraber med nedfræset wire, som leder gyllen ned i gyllekanalen. Hver gang skraberen kører over gulvet, kører der også en skraber i gyllekanalen og sørger for, at gyllen ledes ud af stalden.
Yderst mod sengebåsene er gulvet fast og på midten af gangarealet ligger spalter på langs. En spalte måler 3 meter, og i hver spalte er der otte drænriller. En drænrille måler 3,8 centimeter gange 54 centimeter.
Der er sand i sengebåsene, som ud over at sikre god komfort også sikrer, at gulvet ikke bliver glat for køerne at bevæge sig rundt på.
- I den gamle kostald er der almindelige spalter, og vi ser en tydelig forskel her. Køerne kan bevæge sig meget mere frit, siger Lars Olesen, som i indkøringsfasen kun har oplevet udfordringer med, at køerne skulle vænne sig til, at der nu er sand i sengebåsene.
- Jeg tror ikke de lå ned de første to døgn, konstaterer Lars.

Nedfræset wire

Gødningen fjernes af en skraber, hvor wireren er fræset ned i gulvet, så køerne ikke beskadiger klovene ved at træde på den. Køerne var lidt betænkelige ved skraberne i starten, men har nu vænnet sig til dem.
Kostalden er delt i midten af foderbordet. De to sider på hver side af foderbordet er identiske i forhold til gyllehåndteringen. I en sektion trækker en wire to skrabere ved hjælp af to motorer.
En skraber kører fra tværkanalen uden for stalden ind bag foderbordet og skraber denne gang. Samtidig trækkes skraberen, som er i den anden ende af stalden, hen mod tværkanalen.
Få øjeblikke efter at en skraber er kørt hen over gulvet, begynder en skraber nede i gyllekanalen at få gyllen ud af stalden.
Dette system fungerer også ved hjælp af en wire og to skrabere i hver af de to staldsektioner.
Gyllekanalen måler 50 gange 65 centimeter.
Ude i tværkanalen kører en skraber på langs, og får gyllen transporteret videre hen mod gyllebeholderen.
- Gyllen blander fint op og er nem at pumpe ud, oplever brødrene, som dog er spændte på håndteringen af sand og gylle.
- Vi kører en del sand ind i stalden, så noget forsvinder der jo ned i gyllen, siger Lars.

Fri passage i stalden

Der er etableret en sandopbevaringsplads, som skal overdækkes, for at undgå, at sandet flyver.
Når porten åbnes ind til stalden, hen over tværkanalen, kan man slå en bro ned, så man kan køre ind i kostalden uden at komme i konflikt med skraberne.
Samtidig gør den nedfræsede wire, at Lars og Bent ikke skal køre oven i den.

Gardiner overalt

Kostalden kan rumme 450 jerseykøer. I den gamle stald gik der 300 køer, og lige nu er der knap 400 køer i den nye kostald.
Herudover er der etableret et nyt malkecenter med en indvendig DeLaval malkekarrusel med 40 pladser – i alt 4.800 kvadratmeter staldbygninger.
Der er åbent til kip, naturlig ventilation og gardiner overalt – gardiner i begge langsider af stalden, gardiner på opsamlingspladsen og gardiner ved malkekarrusellen. I malkecenteret kan man ydermere åbne op i siderne af kippen.
Køerne kan separeres fra i to afdelinger. Et, hvor køer der skal tilses af dyrlægen kommer hen, og et med køer til inseminøren

Broklap

En broklap går over foderbordet og sørger for at gødningen fra køerne ikke bliver blandet med foderet på foderbordet.
Her er cylindrene flyttet ud til hver side, hvor de oftest ligger under broklappen. Denne placering betyder, at broklappen kan monteres i den størrelse, som passer ind i ens stald.
Tidligere var overgangene ofte på fire meter. Ved Alstrup I/S er overgangen seks meter bred, og virksomheden bag, Grotrian A/S, har leveret en broklap med en overgang på både syv og otte meter.

Meget gangareal

Brødrene Olesen er tilfredse med deres nye byggeri og kan tydelig mærke, at køerne har fået mere plads.
- I den gamle stald var der 400 sengepladser, her er der 450 og hele 1.400 kvadratmeter mere stald, siger Lars Olesen.
- Der er meget gangareal i forhold til sengebåse, bekræfter projektleder Per Nielsen fra Arne Andersen Vrå A/S.
Han og samtlige af de andre virksomheder bag byggeriet vil være at finde fredag den 15. september fra klokken 10 til 15.

Læs også