Seges samler aktiviteterne i Agro Food Park

For at sikre og videreudvikle de faglige synergier vil Seges flytte aktiviteter og medarbejdere fra Vejen og Kjellerup til Agro Park i Skejby. Laboratorie- og kejsersnitfunktionerne bliver dog på de nuværende adresser. Flytningen sker som et led i indsatsen for at styrke de faglige miljøer.

- Vi har i arbejdet med at strukturere det nye Seges fået et klart signal fra baglandet om, at vi skal videreudvikle og styrke det faglige arbejde og de faglige synergier mest muligt. Det er som led i den indsats, at vi samler aktiviteterne i Agro Food Park, siger Anne Lawaetz Arhnung, direktør for Seges.

Laboratoriet i Kjellerup og kejsersnitfunktionen i Vejen vil dog blive bibeholdt, da Seges ikke vurderer, at Agro Food Park er et velegnet område til håndtering af dyr. Aktiviteterne i laboratoriet søges udvidet til at omfatte andre husdyrracer.

Færre besætninger

En del af baggrunden for beslutningen om flytning er også, at der i de senere er år konstateret et fald i antallet af avls- og opformeringsbesætninger, hvilket betyder, at forretningsgrundlaget for Seges inden for sundhedskontrollen er vigende.

Flytningen berører 48 medarbejdere, der alle bliver tilbudt at beholde deres stillinger.

Det praktiske arbejde med flytning kommer til at foregå afdelingsvis i etaper og vil blive sat i gang, så snart de fysiske forhold i Agro Food Park tillader det og under hensyntagen til, at der skal ske en fornuftig afvikling i Vejen og Kjellerup.

- Vi forventer, at flytningen er gennemført senest den 1. marts 2018. Vi skal nu, i samarbejde med de berørte medarbejdere og ledere, i gang med at lægge en konkret plan for flytningen, siger Anne Lawaetz Arhnung.

Læs også