Guldkorn til marken

Efter årsskiftet uddeler Centrovice igen guldkorn til marken med et nyt kursustilbud for planteavlere.

Traditionen tro udbyder Centrovices planteavlsafdeling i begyndelsen af det nye år kurset »Guldkorn til marken«, hvis mål er at dygtiggøre deltagerne i styring af planteavlen og klæde dem på til at skabe den bedst mulige indtjening. Kurset afholdes i uge to og løber over tre dage.

Guldkornskurset stiller igen år skarpt på en lang række aktuelle emner, og på kursets første dag bliver deltagerne blandt andet klogere på jordens frugtbarhed.

På anden kursusdag ser oplægsholderne blandt andet på økonomien i en forpagtning, dyrkning af hestebønner samt på indtjeningsmulighederne ved omlægning til økologi.

Derefter går turen til Torup Bakkegård og Orelunds landbrug, hvor driftsleder Paw Helms viser rundt og fortæller om styring af bedriften via tidsregistrering, farmtracking og økonomiopgørelser.

På tredje og sidste kursusdag giver chefkonsulent Erik Jørgensen fra Landbrug & Fødevarer en status på gennemførelsen af kvælstofreguleringen, ligesom der blandt andet også vil blive stillet skarpt på gødskning af korn og raps.

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest torsdag den 4. januar på www.centrovice.dk eller telefon 70 15 99 00.

Læs også