Det går fremad i landdistrikterne

Det går fremad i mange landdistriktskommuner. Beskæftigelsen er stigende, befolkningstallet er voksende og flere får ja til realkreditlån på landet, viser ny redegørelse. Positiv udvikling, mener Landdistrikternes Fællesråd, der repræsenterer 47 land-, yder- og mellemkommuner.

Flere dele af landet er inde i en positiv udvikling, og der er begyndende tegn på, at urbaniseringen er ved at vende. Det viser regeringens regional- og landdistriktspolitiske redegørelse 2017, der søndag blev offentliggjort af erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

De positive tendenser vækker optimisme hos Landdistrikternes Fællesråd.

- Jeg glæder mig over, at redegørelsen viser spirende tegn på, at flere dele af landet er inde i en god udvikling. Vi har et fælles ønske om et Danmark i balance, og derfor er det afgørende med vækst og muligheder i alle dele af landet, siger formand Steffen Damsgaard.

Han understreger, at væksten har været ulige fordelt, hvorfor de nye tal giver forhåbninger om, at landet ikke bliver delt i udvikling og afvikling.

Positiv udvikling i store dele af landet

Redegørelsen viser blandt andet, at beskæftigelsen er stigende i mange af landets kommuner, og de nyeste tal for eksempelvis boligsalg og befolkningsudvikling understøtter billedet af, at områder uden for de store byer er på vej mod nye og bedre tider.

Samtidig har udviklingen i realkreditlån til ejerboliger været positivt stigende med udlån i de fleste kommuner gennem de seneste år. 

- De nye tal for både beskæftigelse og boligsalg viser positive tendenser i landdistrikterne. Det bekræfter vores tese om, at jobskabelse er en forudsætning for tilflytning til landdistrikterne. Derfor håber vi, at de positive tendenser i redegørelsen vil tage til i styrke i takt med, at udflytningen af statslige arbejdspladser og den politiske aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark bliver implementeret, siger Steffen Damsgaard og understreger, at han håber, at vækstaftalen bliver fulgt op af flere nye initiativer, som Landdistrikternes Fællesråd har foreslået. 

Erhvervsministeriet oplyser, at over halvdelen af initiativerne fra udspillet om Vækst og udvikling i hele Danmark allerede er gennemført. Cirka en fjerdedel er under behandling i Folketinget, mens den resterende fjerdedel er ved at blive gennemført.

- Der er selvfølgelig stadig mange udfordringer i landdistrikterne, men det er mit indtryk, at vi er kommet et vigtigt skridt i den rigtige retning, siger Steffen Damsgaard.

Han tilføjer, at der ikke findes noget quick-fix for at få hele landet med på en vækst- og udviklingsdagsorden i forhold til erhverv, jobskabelse og bosætning.

Læs også