Kronvildt skader afgrøder for millioner

Kronvildt ødelægger afgrøder for ni millioner kroner om året. Undersøgelse fra rådgivningsvirksomheden Sagro anviser tre muligheder for at løse problem

Landmænd er typisk glade for dyr – også de vilde - men når kronvildt æder de afgrøder, som landbruget lever af, kølnes begejstringen.

Rådgivningsselskabet Sagro har spurgt kunder i området mellem Holstebro og Esbjerg.

Her har 774 landmænd rapporter skader forvoldt af vildt. Omkring halvdelen har haft skader fra nogle tusinde kroner til over 25.000 kroner.

De 87 landmænd, der er hårdest ramt, har haft skader for 6,9 mio. kr. eller cirka 80.000 kr. per landbrug.

Gennemsnitligt har kronvildtet koster 1000 kr. per hektar blandt de adspurgte landmænd.

Men det er ikke kun skaderne, der kan betyde noget for landmændenes økonomi.

Nogle opgiver ganske enkelt at dyrke afgrøder, der har højere værdi, fordi afgrøderne ødelægges af dyrene. Det kan således give op til 20.000 kroner per hektar at dyrke kartofler, mens korn eller græs kun giver 3-5.000 kroner i det midt-vestjyske.

Nogle af landmændene kan heller ikke frit dyrke et effektivt sædskifte, hvor der skiftes mellem afgrøder fra sæson til sæson. Det begrænser også deres mulighed for rationel og økonomisk drift.

Undersøgelsen, der er finansieret af de seks foreninger bag Sagro, anviser tre mulige løsninger:

En del af de landmænd, der er plaget mest har valgt at hegne deres marker ind.

Det har vist sig at være en effektiv løsning.

Hegnene løser dog ikke problemet generelt. Det flytter det bare, da dyrene så finder andre marker.

Det koster omkring 5000 kroner pr hektar, at hegne marker ind mod krondyr.

Læs også