L&F vinder årelang principsag mod kommune

Efter flere års lang kamp har Landbrug & Fødevarer fået medhold i en principiel sag, hvor kommune pålagde landmand at vedligeholde privat vandløb, der løber i rør under offentlig vej. Sagens afgørelse vil nu danne præcedens for flere andre lignende sager.

Er det landmændene, der skal sørge for at vedligeholde et privat vandløb, der løber i rør under en offentlig vej?

Svaret er nej.

Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet netop afgjort i en principiel sag, hvor Landbrug & Fødevarer og Centrovice har klaget over, at Middelfart Kommune har påbudt landmand Anders Nielsen at vedligeholde netop sådan et vandløb i rør under kommunens vej.

Sagen har været undervejs i over to år, og det viser lidt om sagens karakter, fortæller Charlotte Bigum Lynæs, der er chefjurist og advokat hos Landbrug & Fødevarer.

- Afgørelsen understreger, at man ikke skal holde sig tilbage for at afprøve, om en retssædvane er lovlig. Flere kommuner har gennem tiden uretmæssigt lagt den byrde på landmænd, at de skulle vedligeholde kommunens vandløbsstrækning i strid med vandløbslovens ordlyd, men nu er vi juridisk tilbage på sporet, siger hun.

Også Anders Nielsen selv, der har en mælkeproduktion i Gelsted på Fyn, er begejstret over afgørelsen.

- Jeg er glad for, at jeg efter flere år nu får bekræftet, hvad der er i min ret. Den lille mand kan heldigvis stadig vinde over systemet. Derfor er jeg også meget taknemmelig for den indsats, som både Landbrug & Fødevarer, Centrovice og Seges har lagt i at hjælpe mig i denne sag, fortæller han.

Afgørelse vil gavne flere landmænd
Sagens afgørelse kommer til at have stor værdi for mange landmænd, da den vil danne præcedens for lignende sager.

- Det er en kæmpe sejr for alle bredejere og for Landbrug & Fødevarers medlemmer. Vi har kæmpet alt for længe for at få kommunerne til at tage ansvar og sikre den vandløbsvedligeholdelse, de har pligt til. Efter nævnets afgørelse må kommunerne trække i arbejdstøjet og tage vandløbene under deres egen vej med i indsatsen, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Det var rådgivningsvirksomheden Centrovice, beliggende på Fyn, der fik sagen taget op i første omgang.

Derfor glæder formand Torben Povlsen sig også over, at sagen nu kan anses som afsluttet.

- Vi er glade for, at L&F tager den her sag op. Det viser værdien af at være en del af et større fællesskab, siger han.

Læs også