Danskerne genanvender mere

Vi bliver bedre og bedre til at sortere affald til genanvendelse, viser Miljøstyrelsens nye affaldsstatistik. Danmark bevæger sig mod en mere cirkulær økonomi, og det er godt for vores velfærdssamfund, siger ministeren.

Vi er godt på vej til at nå Ressourceplanens 50 pct.-målsætning for genanvendelse af husholdningsaffald i 2022. Genanvendelsen er steget fra 27 pct. i 2013 til 33 pct. i 2015 for de 7 affaldstyper, der er omfattet af målsætningen. Det viser Miljøstyrelsens nye affaldsstatistik med 2015-tal, der udkommer i dag.

Den samlede genanvendelse i Danmark er steget fra 67 pct. i 2013 til 69 pct. i 2015. Det glæder miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

- Jeg er optaget af, at vi får den maksimale værdi ud af vores ressourcer, for det hjælper både miljøet og økonomien. En mere cirkulær økonomi er en del af fundamentet til fremtidens vækst og velstand, sådan som regeringen også lægger op til i sin 2025-plan. Mere og bedre genanvendelse er en vigtig del af den cirkulære økonomi, og det går heldigvis den rigtige vej, siger han.

Vi skal videre

Esben Lunde Larsen ser dog stadig rum for forbedring:

- Vi skal langt videre for virkelig at høste det enorme potentiale, cirkulær økonomi rummer. Derfor skal vi blive endnu bedre til at genanvende, både som borgere og virksomheder. Men vi skal også gentænke hele den måde, vi designer, producerer og forbruger på. Det er en omfattende proces, og derfor har regeringen nedsat et Advisory Board for cirkulær økonomi, som lige har afleveret deres anbefalinger til regeringen om, hvordan vi kan styrke omstillingen til en mere cirkulær økonomi i Danmark, siger Esben Lunde Larsen.

Se den nye "Affaldsstatistik 2015"

Fakta: Hovedresultater i Affaldsstatik 2015

  • Den samlede genanvendelse er steget fra 67 pct. til 69 pct. i perioden 2013-2015. I samme periode er forbrænding faldet med 2 pct.-point.
  • Den samlede genanvendelse af husholdningsaffaldet er steget fra 40 pct. i 2013 til 46 pct. i 2015.
  • Genanvendelsen er steget fra 27 pct. i 2013 til 33 pct. i 2015 for de 7 affaldstyper (organisk affald samt pap-, papir-, glas-, metal-, plastik-, træaffald), der er omfattet af Ressourceplanens målsætning om 50 pct. genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022.
  • Import af affald til forbrænding er steget fra 5 pct. af den samlede forbrænding på de danske forbrændingsanlæg i 2013 til 11 pct. i 2015.
  • Mængden af bygge- og anlægsaffald er steget med 14 pct.-point fra 2013 til 2015.

Kilde: Affaldsstatistik 2015

Læs også