Drømmeejendom med smukke beplantninger

Etablering af små beplantninger og læhegn vil i mange tilfælde give et løft i ejendomsværdien. Det kan der nu søges tilskud til.

Uanset om man er professionel landmand eller måske ejer et mindre fritidslandbrug, er læhegn og små beplantninger effektive virkemidler til at forskønne naturen omkring ejendommene.

Den slags koster naturligvis penge at etablere, men der er økonomisk hjælp at hente i form af en ny tilskudsordning via Miljøstyrelsen.

Her kan private lodsejere – enten enkeltvis eller kollektivt – i perioden fra den 3. juli til den 3. september søge om tilskud til at etablere små beplantninger på op til en halv hektar eller læhegn med tre-syv rækker træer eller buske.

- Der kan søges tilskud til en færdig pakke med blandt andet klargøring, plantning, hegning og tre års vedligeholdelse. Tilskudssatsen er 60.000 kroner pr. hektar og 15 kroner pr. løbende meter trådhegn, fortæller René Didriksen, skovfoged og vildtforvalter hos Skovdyrkerforeningen Øerne.

Naturen skal styrkes

Overordnet set er formålet med tilskudsordningen, som det formuleres, at styrke naturen ved at skabe levesteder og spredningskorridorer for dyrelivet.

- Det her er en god mulighed for at skabe sin drømmeejendom med smukke beplantninger, som både giver herlighedsværdi, trivsel for mennesker og dyr, jagtmuligheder samt læ for afgrøder og husdyr, forklarer René Didriksen og tilføjer:

- Rent økonomisk vil etablering af små beplantninger og læhegn i mange tilfælde give et løft i ejendomsværdien, ligesom udlejning af jagt kan give ejeren en betydelig indtægt.

Søg rådgivning

Overvejer man at give sin ejendom et løft ved at etablere læhegn, små beplantninger, søer og vildtagre, opfordrer René Dideriksen til, at man søger professionel rådgivning fra begyndelsen.

- Hvis der for eksempel skal investeres for 200.000 kroner, kan de 5.000-10.000 kroner, som noget professionel rådgivning typisk vil koste, være rigtig godt givet ud, påpeger René Didriksen.

- Det er, fortsætter han, nemlig vigtigt, at se ejendommen og dens omgivelser i helikopterperspektiv, så man får plantet de rigtige steder. Er der først plantet, går man jo ikke hen og laver det hele om igen.

Vælg de rigtige arter

- Desuden er det vigtigt at vælge nogle arter af træer og buske, som kan trives med de jordtyper, der er på ejendommen. Tænk også på træernes og buskenes højde og form i forhold deres indbyrdes placering. Der bør foreligge en plan for alt dette, inden plantearbejdet går i gang, fastslår skovfogeden fra Skovdyrkerforeningen Øerne.

Udover levende hegn, små beplantninger, søer og vildtagre kan man også gøre brug af forskellige andre virkemidler for at sikre dyrelivet gode levevilkår.

- Det kan eksempelvis være skovrejsning, vandhuller og grønne enge, lyder det fra René Didriksen, som oplyser, at stenkløver, cikorie, honningurt, boghvede og fodermarvkål er blandt de mest populære vildtafgrøder.

Læs også