Arla hæver mælkeprisen

Arlas acontopris for konventionel mælk stiger med 1 eurocent i alle 4 områder pr. 1. oktober. Prisen for økomælk er uændret.

Endnu engang hæver Arla mælkepriserne. Konventionelle landmænd kan fra den 1. oktober se frem til en stigning på 1 eurocent i alle 4 områder. Prisen for økomælk er uændret.

Stigningen i Arlas acontopris for konventionel mælk skyldes den fortsatte styrkelse i markederne i hele Europa, især produkter indeholdende mælkefedt.

Arlas acontopris for økologisk mælk vil forblive uændret i alle fire områder som følge af den nuværende stabilitet i disse markeder.

Alle priser er påvirket af valutakursmodellen, hvilket følger af den fortsatte svækkelse af det britiske pund. En foreløbig valutaeffekt på -2,3 øre pr. kg påvirker acontoprisen.

Udsigten for de kommende måneder er stabil, med mulighed for fortsat positiv udvikling.

 

Fakta

  • For konventionel mælk er fedtværdien 31,45 kroner pr. kilo, og proteinværdien er 44,03 kroner pr. kilo.

  • For økologisk mælk fedtværdien 39,95 kroner pr. kilo, og proteinværdien er 55,93 kroner pr. kilo.

  • Forventet efterbetaling og rente for 2017 er 7,6 øre, og forventet konsolidering er 11,2 øre.

  • Tillæg for non-GM foder er 1 eurocent (7,4 øre) – dette kommer i anvendelse i takt med at andelshavere på de enkelte markeder inviteres til at indgå kontrakt om mælk baseret på non-GM foder. I Danmark er der åbnet for at tegne kontrakter.

  • Arlaprisen er 310,1 øre pr. kilo konventionel mælk og 382,0 øre pr. kilo økologisk mælk.

Læs også