Debat om landsbyernes udvikling

På en konference arrangeret af Landdistrikternes Fællesråd og DAC, var der stor enighed om, at gør man ikke selv noget, så sker der ikke noget i landdistrikterne.

Det er alment kendt, at en ny vandring fra land mod by har pågået de seneste 5-10 år. Det betyder i visse områder landsbyer med mange tomme og faldefærdige huse, hvoraf også følger et manglende socialt samvær, et døende foreningsliv og et ringe erhvervsliv for de tilbageblevne.

Med udgangspunkt i det havde DAC & Cities, Dansk Arkitektur Center, og Landdistrikternes Fællesråd indbudt til en stort anlagt konference på det midtsjællandske gods, Sonnerupgård ved Hvalsø.

Det med overskriften: Danmarks landsbyer nu og i fremtiden. Vi giver kaffen, hvis du giver os dine idéer, lød invitationen.

 

Levedygtige landsbyer

På godset havde 75 eksperter og interesserede udi landsbyliv sat hinanden stævne. Formålet var blandt andet at give inspiration til, hvordan man lokalt kan arbejde med for at fremme landsbyernes udvikling, men også give input til, hvordan samfundet kan lave levedygtige landsbyer.

Sidstnævnte ikke mindst i relation til det udvalg for levedygtige landsbyer, som erhvervsminister Brian Mikkelsen har nedsat. Derfor var også formanden for udvalget, DLR kreditdirektør Jens Kr. A. Møller, med.

Det var nu et andet medlem af udvalget, formanden for Landdistrikternes Fællesråd, der bød velkommen, mens Lars Fjendbo Møller fra DAC, var dagens ordstyrer.

 

Udvikling skabes nedefra

Blandt dagens indledere var Hanne Tanvig, forsker ved Københavns Universitet. Hun slog fast, at der ikke er en ren afviklingsdagsorden for landsbyerne, men en kolossal udviklingsdagsorden og sagde videre:

- Vi har hørt til hudløshed, at land og by er hinandens forudsætninger, men i takt med globalisering og digitalisering, bliver det mindre og mindre rigtigt. Vi betjener os af gamle udviklingsteorier, men har nu et nyt univers, og det skal vi styre efter.

- Det med udvikling skal skabes af nogen, men hvor er de »nogen« blevet af? Vi skal se på det lokale, for udvikling skal skabes nedefra. Det er de lokale, der skal gøre det.

Læs mere på side 6-7 i LandbrugØst uge 40, der allerede nu er på nettet – klik her

Læs også