Fransk analysebureau opskriver det europæiske rapsareal

Det franske analysebureau Strategie Grains vælger nu at opskrive deres areal for europæisk raps i sæsonen for 2017/2018, så arealet nu når samme niveau som i den netop afsluttede sæson.

Som beskrevet i gårdsdagens avis, så udviser den europæiske rapspris nye styrketegn i disse dage. Det er da også nærmest reglen frem for undtagelsen, at den europæiske rapspris stiger i årets sidste kvartal. Det var således også tilfældet i både 2015 og 2016. Men at rapsen i Europa stiger lige nu, kan opleves som lidt af en overraskelse. For kigger vi på de nyeste estimater over de europæiske rapsarealer, så er der tale om status quo i forhold til sidste års store areal.

 

Samme europæiske rapsareal som sidste år

 

Således opskriver det franske analysebureau Strategie Grains nu deres estimat over den kommende rapssæson i 2017/2018 med 70.000 hektarer. Det betyder dermed, at Strategie Grains nu forventer at der i den kommende sæson vil blive tale om et samlet europæisk rapsareal på 6,71 millioner hektarer, hvilket var den samme arealstørrelse, vi stod med i den sæson der netop er blevet afsluttet.

 

Estimatet over den europæiske rapsproduktion som nu skrives op af Strategie Grains til 6,71 millioner hektarer, går godt i spænd med det estimat som ”The International Grain Counsil” tidligere har indikeret. Således forventer ”The International Grain Counsil” ligeledes at rapsarealet for sæsonen 2017/2018 vil ramme de 6,7 millioner, der gjorde sig gældende for den netop afsluttede sæson 2016/2017.

 

Stærk soja trækker rapsprisen op

 

At rapsen stiger i pris til trods for et stort europæisk rapsareal i den kommende sæson, skal som nævnt i mit skriv her i avisen i går, findes i en øget købsinteresse efter olierelaterede afgrøder generelt set. Således er der rigtigt godt gang i efterspørgslen efter de konkurrerende sojabønner, der lige nu stiger kraftigt i pris. Samtidig er det gået op for spekulanterne, at der er en god grundlæggende efterspørgsel efter olierelaterede afgrøder lige nu og de spekulative kapitalfonde er derfor i gang med at bygge en større position op af købte sojafutures.

 

Kan rapsprisen bryde opad?

 

Vi kan se at den europæiske rapspris i både 2015 og 2016 gik en i en ny optur hen over 4 kvartal. Sidste år, altså i 2016, fortsatte denne optur godt ind i første kvartal 2017. Hvorvidt denne optur bliver gentaget her i sidste kvartal af 2017 og ind i første kvartal af 2018, kan vi indtil videre kun gisne om. Men med de seneste to uger kraftige optur til rapsprisen, har vi efterhånden fået en god indikation på, at køberne er ved at få magten på rapsmarkedet. Rent teknisk vil vi for alvor få et signal til at rapsprisen skal skyde i vejret, hvis top og modstand fra juli måned i år ved 378 euro bliver brudt. Med en aktuel rapspris på 376 euro, står dette modstandsniveau overfor en snarlig test og derfor kan vi stå overfor en periode med fornyet styrke til den europæiske rapspris, hvis rapsprisen vel at mærke kan bryde over det vigtige topniveau i 378 euro.

 

Læs også