Landbruget på den kommunalpolitiske dagsorden

Kommunalvalget står for døren, og landbruget vil også have repræsentanter i byrådene. Som eksempelvis i Kolding Kommune, hvor landmand og tidligere landboformand Asger Christensen vil kæmpe landbrugets sag i byrådet, hvis han bliver valgt ind den 21. november

Hvad har landbruget lokalt af forventninger og ønsker til deres repræsentant i byrådet?

Det var, hvad byrådskandidat for partiet Venstre i Kolding Kommune, Asger Christensen, forleden forsøgte at lodde stemningen på ved et rundbordsmøde hjemme hos formand for Kolding Herreds Landbrugsforening, KHL, Hans Damgaard.

Her havde Asger Christensen allieret sig med en af sine støtter nemlig partifælden, folketingsmedlemmet og tidligere fødevareminister, Eva Kjer Hansen, der ligesom Asger også mener, at der er brug for lokalpolitikere med landbrugsfaglig indsigt.

- Både Asger og jeg er villige til at udfordre systemet, fastslog Eva Kjer Hansen

Som landmand og tidligere formand i samme landboforening, har Asger Christensen en solid landbrugsmæssig baggrund med sig ind i det politiske virke, som han håber på at en plads i byrådet i Kolding Kommune vil bane vejen for.

Miljøindsatser og reguleringer var blandt emnerne ved mødet, hvor der foruden Hans Damgaard var en håndfuld andre landmænd med.
For mens landbruget er underlagt strenge krav omkring udledninger af kvælstof, er det straks en anden sag, når det er kommunen, der er skyld i udledningen. Det er i hvert fald Hans Damgaards oplevelse.

-  Det handler om regnvandsbetingede overløb fra rensningsanlæg. Vi bliver slået i hovedet med det, når vi bringer det på banen, konstaterede Hans Damgaard, der samtidig pegede på proportionerne, når der reageres på overløb fra rensningsanlæg i forhold til eksempelvis gylleudslip hos landmænd, hvor myndighederne rykker ud med blå blink.

Asger Christensen har noteret sig problemstillingen, og han mener det er n oplagt problemstilling at tage op. Også miljøgodkendelser af landbrugsbedrifter ligger ham på sinde, præcis som den generelle miljøregulering – som eksempelvis den, der er set i forbindelse med vandplanerne:

-  En af de største udfordringer er, at vi ikke må bruge faktuelle målinger i markplanerne, men i stedet skal bruge modelberegninger, konstaterer han.

Asger Christensen vurderer at vandløb og vanløbsregulativ bliver et af de store emner i den kommende periode i Kolding Kommune.

Pesticidfri dyrkning blev et andet af mødets emner, hvor eksemplet fra Aarhus Kommune med et ventet kommunalt påbud om pesticidfri dyrkning på udvalgte landbrugsarealer for at beskytte drikkevandet, er skræmmeeksemplet.
 

Læs også