Slagtesvin i mobile stalde flyttes hver dag

Hans Henrik Thomsen, Brønderslev, spænder hver dag sin traktor foran sine slagtesvinestalde, og flytter dem, så grisene, som troligt trasker med, får et nyt stykke græs. Han oplever bedre udnyttelse af marken og grise med super sundhed og trivsel.

1.200 økologiske slagtesvin årligt er resultatet ved tre mobile slagtesvinestalde, som Hans Henrik Thomsen, Purple Farm, har udviklet og som står på hans marker nær Brønderslev i Vendsyssel.
Smågrisene flytter en gang dagligt, mens de ældre grise, som både æder og roder mere rundt i jorden flyttes både morgen og eftermiddag.
Formålet med flytningen er nyt foder til grisene, og at gødningen bliver jævnt fordelt over marken.

Stalde på bælter

Han har en stald, hvor smågrise starter. Smågrisene kommer fra Thomas Bertram, Jerslev, som har økologiske søer.
Så er der en stald, hvor de fedes færdig. Og til sidst en Frats-stald, hvor grisene kan være fra fravænning til slagt.
Alle stalde står på bælter og består af en stald, som er bygget i lette materialer. Fra selve stalden går der en rampe ned til en løbegård. Løbegården følger med, når traktoren trækker i stalden og grisene går stille og roligt med i forventningen om nyt foder lige om lidt.
Indenfor er der halmstrøelse, vand og fodringsautomater.

Fodringsforsøg

Lige nu kører der et fodringsforsøg i en af de mobile stalde. To tredjedele af det udendørs areal er kløvergræs, mens resten har varieret mellem alt fra kartofler, cikorie, radiser, roer og jordskokker.
- Da de gik på stykket med kartofler var der en tilvækst på mellem 1.000 og 1.250 gram dagligt, men da de kom over på stykket med radiser faldt tilvæksten til 750 gram. Samtidig har jeg fundet ud af, at frøgræs heller ikke er deres favorit, fortæller Hans Henrik, der med de mobile stalde heller ikke har samme mulighed for at måle, hvad der kommer ud og hvad der kommer ind, i forhold til grise i almindelig stald.
Hans Henrik Thomsen forventer at kunne spare op i mod 25 procent tildelt foder, ved at grisene blandt andet udnytter efterafgrøderne i marken. Indtil nu har der været en besparelse på 13 procent, da alt stadig er nyt og grisenes foderpræferencer stadig er forholdsvis ukendte.

Grisen fungerer som plov

Fremfor at pløje for eksempel en slætgræsmark, har grisene nu denne opgave.
- Samtidig er markerne jo gødet økologisk, når grisene har været over dem, konstaterer han.
Hans Henrik prøvede i foråret at køre et træk uden gylle i en bygmark, og måtte konstatere, at der ikke er forskel på, om marken får gylle eller kun er blevet gødet direkte af grisene.
Grisene fjerner effektivt kvik, lysesiv og så videre.

Sundhed i top

På det første år har Hans Henrik kun mistet fire grise.
Han oplever ikke sygdom eller utrivelige grise og han har ikke måttet ringe til dyrlægen siden i sommers.
Der er siden opstarten, ikke set et eneste halebid eller tegn på aggression og frustration.
- Den gode trivelighed er mit mål og betaler faktisk vognene, samtidig med at det giver lidt i baglommen, siger Hans Henrik.
En enkelt gris kan godt få dårlig mave, men når sjældent at smitte andre, da løbegården flyttes og smittetrykket derfor er lavt.
- Jeg tror altså også, at grisene kan mærke hvad de har brug for, og i høj grad reparerer sig selv, siger Hans Henrik.
Grisene afsættes til konceptet Friland.

En mand kan passe alt

Der er udleveringsrum og vægt i de mobile stalde.
- Grisene går selv ud i udleveringsrummet. Jeg skubber aldrig på nogen fordi de er vant til at se noget nyt hele tiden, siger Hans Henrik.
Det gør også, at Hans Henrik alene kan stå for alt arbejdet med grisene.
Hans Henrik Thomsen har selv stået for udviklingen af de mobile stalde, mens Vanggaard Staldmontage, Brønderslev, har fået tegningerne gjort til virkelighed.
Det er tilladt at lease staldtyper som disse, fordi de er mobile.
- Så kan man faktisk komme i gang uden penge, siger Hans Henrik Thomsen.

Læs også