Landboformand: - Smid ikke madrester i naturen

Afrikansk Svinepest breder sig i Europa, og LandboSyd frygter for den store danske eksport af svinekød og smågrise.

Frygten for et udbrud af Afrikansk Svinepest i Danmark får nu LandboSyd til at opfodre alle til at undgå at smide madrester i naturen og eksempelvis på rastepladser.

Formand for LandboSyd, Mogens Dall, forklarer, at sygdommen kan spredes af vildsvin, som æder madresterne og kommer i kontakt med tamsvin. Han rejste sagen på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i november og har nu skrevet et brev til miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), og opfodret til, at der gøres en forstærket indsats.

 Et udbrud af Afrikansk Svinepest i Danmark kan betyde meget store problemer for den danske svineproduktion. Der er et stigende antal tilfælde, hvor vildsvin i de baltiske lande og i Polen er smittet med Afrikansk Svinepest. Derfor er det vigtigt, at vildsvin, der kommer ind over den danske grænse, bortskydes.

Store konsekvenser 

På det sidste er højrisikoområdet – den såkaldte sorte zone – blevet udvidet i Polen. Der er blevet konstateret afrikansk svinepest i Mazowieckie-provinsen i det vestlige Polen, og det betyder, at sygdommen har flyttet sig cirka 140 km længere mod vest, og at de tre provinser Łódzkie, Kujawsko og Wielkopolski nu også er et højrisikoområde.

- Konsekvensen ved et udbrud er stor. Vi eksporter årligt op imod 15 millioner smågrise og svin, hvilket kræver omkring 25.000 transporter, eller hvad der svarer til en lastbiltransport hvert tyvende minut 24/7. Heldigvis har erhvervet taget hånd om rengøring af bilerne, siger Mogens Dall.

 Der er frygt for, at vildsvinene bringer sygdommen med til Slesvig-Holsten og længere op nordpå til Danmark, forklarer Mogens Dall:

- Det vil koste dansk svineproduktion mindst 2,5 milliarder kroner, hvis vi får et enkelt udbrud, og jeg frygter, at prisen bliver langt, langt højere, hvis sygdommen spreder sig. Det kan vi simpelthen ikke holde til i svineproduktionen, siger Mogens Dall.

- Vi har gennem årene oplevet, at eksporten af smågrise er steget konstant. Et sygdomsudbrud kan betyde, at grænsen lukkes for denne trafik, og det vil være en økonomisk katastrofe for Danmark og vores landbrug. Det vil samtidig have store omkostninger dyrevelfærdsmæssigt, siger Mogens Dall.

Læs også