Jan Rodenberg trækker sig fra Danske Svineproducenters bestyrelse

Næstformand i Danske Svineproducenter Jan Rodenberg har besluttet at trække sig fra landsforeningens bestyrelse med øjeblikkelig virkning.

Danske Svineproducenter står uden næstformand, da Jan Rodenberg har besluttet at trække sig fra Landsforeningens bestyrelse med øjeblikkelig virkning. Det sker kort tid før Henrik Mortensen stopper som formand.

Om beslutningen forklarer Jan Rodenberg:

- Vores beslutning i AC Farming om ikke at lade vores opformeringsbesætning på Kollund indgå i det nye Danavl gør, at jeg den seneste tid har fået en del opmærksomhed.

- Konsekvensen af, at L&F Svineproduktion ikke har kunnet samle alle partnerne i det nye Danavl er efter min mening den største fadæse i nyere dansk svinehistorie, men vores beslutning i AC Farming skal ikke hæmme Danske Svineproducenters fremtidige kritik af denne totale suboptimering. Derfor mener jeg, at det er bedst for Danske Svineproducenter, at jeg trækker mig tilbage, indtil der er kommet mere ro om genetikudviklingen og salget i Danmark, siger han og fortsætter:

Måske tilbage en dag

- Det har været et spændende år, hvor jeg har været med i Danske Svineproducenter. Det har været et år, hvor vi er kommet tættere på politikerne på Christiansborg og har været med til at påvirke retningen for vores sektor. Desuden er der gang i mange spændende aktiviteter, blandt andet vores NU ER DET NOK-kampagne, billigere stalde m.v., fortæller Jan Rodenberg, som derfor håber, at der en dag kan komme en mulighed for at vende tilbage i Danske Svineproducenters bestyrelse.

Stadig bekymret for Danavl

Om Jan Rodenbergs beslutning siger Henrik Mortensen:

- I bestyrelsen har vi været glade for Jan Rodenberg som næstformand og hans input.

- Vi kender kun Jan som en dynamisk og beslutsom person, men jeg kan dog godt forstå hans beslutning.

Samtidig understreger formanden, at bestyrelsens holdning til det nye Danavl er uændret:

- Vi har i lang tid været bekymret for, at magtkampen om Danavl skulle ende i tab for de danske svineproducenter, og det bliver også den fremtid, som vi nu kigger ind i, siger Henrik Mortensen.

- Danske Svineproducenter vil ikke blande sig i, hvor foreningens medlemmer køber deres genetik, ligesom vi ikke blander os i, hvor man skal købe sine øvrige varer, understreger formanden.

 

 

Læs også