Nye regler for arealtilskud

Der gives ikke nye økologi-tilsagn på §3-arealer.

Mange af arealerne under ordningen har allerede

restriktioner på driften.

Landbrugsstyrelsen har afdækket, at der på op mod 80 procent af paragraf 3-arealerne under støtteordningen Økologisk Arealtilskud allerede er driftsrestriktioner.
Derfor er det besluttet, at man fra 2018 ikke længere får nye tilsagn om Økologisk Arealtilskud på arealer, der er registreret som paragraf 3-arealer (naturbeskyttelse, red.).
Landbrugsstyrelsen ændrer nemlig reglerne for ordningen Økologisk Arealtilskud, så det ikke længere er muligt at få et nyt tilsagn til arealer, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3.
Regelændringen skyldes, at det i de allerfleste tilfælde ikke er tilladt at bruge pesticider på paragraf 3-arealer. Hvis det i forvejen er forbudt at bruge pesticider på et areal, kan der jævnfør EU-reglerne ikke gives Økologisk Arealtilskud, som blandt andet gives for at drive arealet uden brug af pesticider, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Hurtigere sagsbehandling

Ifølge Landbrugsstyrelsen ændres reglerne, da langt de fleste paragraf 3-arealer alligevel ikke er støtteberettigede, og det giver meget ekstra sagsbehandling, når der skal tages individuel stilling i hver sag.
Det vil på sigt betyde hurtigere sagsbehandling og dermed også hurtigere udbetaling af Økologisk Arealtilskud, meddeler Landbrugsstyrelsen.
Hvis man er uenig i paragraf 3-registreringen, skal man søge sin kommune om at få den ændret. Eksisterende tilsagn på paragraf 3-arealer bliver ikke påvirket af de nye regler, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Overgangsordning

Der er en overgangsordning i 2018, hvor man stadig kan søge tilsagn til paragraf 3-arealer i Fællesskemaet. Det kræver dog, at man henvender sig hos den kommune, hvor arealet ligger og ansøger om at få ophævet paragraf 3-beskyttelsen af arealet.
Hvis kommunen godkender en ansøgning, skal kommunen ændre paragraf 3-udpegningen inden den 1. november 2018, så arealet ikke fremgår af paragraf 3-registreringen på Danmarks Miljøportal på denne dato.
Hvis man har fået et tilsagn til dit areal, men arealet stadig er registreret som et paragraf 3-areal den 1. november 2018, bortfalder tilsagnet for dette areal. Denne ændring betyder ikke noget for de eksisterende tilsagn på paragraf 3-arealer. Så hvis man allerede har et tilsagn på et paragraf 3-areal, kan man fortsat få udbetalt tilskud for dette areal.
Man kan læse mere om ordningen Økologisk Arealtilskud på styrelsens hjemmeside. Og også om Plejegræs-ordningen, som er et alternativ til Økologisk Arealtilskud. Hvis man har et paragraf 3-areal, kan man eventuelt søge nyt tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer.

Dyrt at administrere

- Omkostningerne ved at drive tilskuddet står ikke mål med det beløb, der er blevet udbetalt, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).
- Reglerne er sådan, at der ikke må gives støtte til arealer, hvor der i forvejen findes driftsrestriktioner. Landbrugsstyrelsen vurderer, at omkostningerne ved at skulle administrere tilskuddet til det mindre antal paragraf 3-arealer uden driftsrestriktioner ikke ville ikke stå mål med det samlede beløb, der skulle udbetales.
Ministeren oplyser videre, at Landbrugsstyrelsen anslår, at der årligt udbetales cirka seks millioner kroner til paragraf 3-arealer under de gældende tilsagn.
- Vi skal forvalte skatteborgernes penge forsvarligt, og det er derfor besluttet, at paragraf 3-arealer ikke kan få nye tilsagn til Økologisk Arealtilskud fra 2018. Ændringen får ikke betydning for de, der allerede har fået tilsagn om støtte, men der bliver ikke givet nye støttetilsagn, fortæller Esben Lunde Larsen.

Læs også