Agri Nord: Det lugter af ekspropriation

Landboforeningen Agri Nord har sendt et høringssvar til Naturstyrelsen i relation til et lovforslag om §3-naturarealer

Det har karakter af ekspropriation, når regeringen vil forbyde landmænd at gøde og sprøjte §3-arealer. Samtidig mangler lovforslaget fagligt belæg og er baseret på mangelfuld – hvis ikke ligefrem fejlagtigt – materiale.

Det er hovedbudskaberne i det høringssvar, som landboforeningen Agri Nord har sendt til Naturstyrelsen vedrørende lovforslaget om en ændring af naturbeskyttelsesloven.

- Lovforslaget er reelt ekspropriation, fordi der mistes værdier, som grundloven beskytter. Selvom det sker ved en generel regulering, er det meget håndgribelige værdier, som omsættes i handel, der fjernes med forbuddet, lyder det fra landboretskonsulent ved Agri Nord Hans Ole Kristensen, der fortsætter:

- Derfor oplever hver enkelt ejer af et areal, som i fremtiden ikke må gødes eller sprøjtes, et værditab og mange vil opleve tab i driften. Det er også værd at bemærke, at i fredningspraksis findes nyere afgørelser, hvor forbud mod gødskning og sprøjtning er værdisat i forbindelse med erstatningsudbetaling.

Hans Ole Kristensen bakkes op af sin kollega, natur- og miljøkonsulent i Agri Nord Christina Weidick Kærsgaard, der blandt andet peger på regeringens argument om øget biodiversitet:

- En meget væsentlig faktor for biodiversiteten på de lysåbne naturarealer er udelukket af analysen, som lovforslaget er baseret på. Naturpleje i form af afgræsning eller slåning af hø, nævnes kun perifert, på trods af at det er bredt anerkendt, at der er et kæmpe behov for naturpleje i den danske natur. Der fokuseres ensidigt på kvælstof.

Læs også