Landmænd kan tænke egenskaber for ost ind i strategi

Forskere har undersøgt, hvilke køer der leverer den bedste mælk til osteproduktion. Danske jerseykøer klarede testen bedst

Køer er ikke ens. Heller ikke, når det drejer sig om mælk til osteproduktion. Det skriver DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Centrets fremhæver, at mælkens evne til at stivne er afgørende for, om mælken kan bruges til produktion af ost.

I det dansk-svenske Milk Genomics Initiativ har forskere fra Aarhus Universitet sammen med forskere fra Lund Universitet i Sverige fundet, at der er væsentlige forskelle mellem individuelle køer og racer med hensyn til, hvor god deres mælk er til at koagulere – og at en del af variationen skyldes køernes genetiske sammensætning.

Jerseykøer leverer varen

Ifølge DCA undersøgte forskerne mælk fra 1.200 danske jerseykøer, SDM og røde svenske malkekøer:

- De danske jerseykøer var suverænt bedst til at levere mælk med god koaguleringsevne. Derimod havde en andel af de danske sortbrogede køer og røde svenske malkekøer mælk, hvis koaguleringsevne var forringet.

Forskerne identificerede også de specifikke gener, der påvirker koaguleringsevnen.

- Vores resultater giver gode muligheder for at forbedre mælkens ostningsegenskaber gennem selektivt avlsarbejde, siger postdoc Nina Aagaard Poulsen fra Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet til DCA’s hjemmeside.

Her konstaterer hun, at muligheden for at etablere malkekvægsbesætninger, der specifikt er målrettet osteproduktion, er til stede.

Læs også