BL: Offentlighedsloven er i vejen for alperegel-aktindsigt

Jurist Nikolaj Schulz fra Bæredygtigt Landbrug mener, at afslag nærmer sig misbrug af loven

Nikolaj Schultz, der er jurist i Bæredygtigt Landbrug, bad i april om aktindsigt i papirgangen mellem Fødevareministeriet og NaturErhvervstyrelsen omkring den såkaldte alperegel.

Det blev dog ifølge juristen uden held, han søgte aktindsigt.

Offentlighedsloven, der blev revideret i juni sidste år, ligger således til grund for det afslag, som Nikolaj Schulz har modtaget, oplyser han i en pressemeddelelse.

»De har afvist anmodningen om aktindsigt med henvisning til § 24, stk. 1 nr. 1, som siger, at retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand«, lyder det ifølge Nikolaj Schulz i afslaget fra myndighederne.

Flere problemer

Men juristen mener ikke, at paragraffen er tænkt sådan.

- Det er betænkeligt, for der står i forarbejdet til loven, at denne bestemmelse skal anvendes restriktivt. Vi anerkender, at reglen undtager rådgivning, men man kan ikke sige, at alt, hvad der kører mellem et ministerium og et departement er rådgivning, lyder det fra Nikolaj Schulz, der mener, det nærmer sig misbrug af loven.

Juristen mener dog ikke alene, at anvendelsen af § 24 som begrundelsen for afslaget på aktindsigten er det eneste problem i sagen.

- En ting er, at paragraffen overhovedet finder anvendelse i denne sag. Det synes jeg er groft. En anden ting er, at man siger, at det er alle oplysninger, der er omfattet af afslaget. Jeg får ikke engang en aktliste eller konkrete oplysninger som for eksempel areal. Døren lukkes helt i, og det er problematisk.

»Alpereglen« har til formål at hindre jorderosion, hvor overfladejorden bliver slidt og dermed gør jorden ufrugtbar på områder, der er mere end 12 grader stejl.

Læs også