Har tabt millioner på slagtesvin

De integrerede producenter har tabt mange millioner kroner på at producere slagtesvin de seneste otte år, viser beregninger.

Isoleret set har det kostet de integrerede producenter 1,1 millioner kroner årligt selv at opfede slagtesvin i stedet for at have solgt dem, da de var smågrise.

Det viser driftsanalyser, som Patriotisk Selskab har lavet på baggrund af tal fra foreningens medlemmer i perioden 2006 til 2013.

- Dette er en af forklaringerne på, hvorfor så mange stopper med at producere slagtesvin, og hvorfor så få investerer i opstart eller udvidelse af slagtesvineproduktion, siger seniorkonsulent i Patriotisk Selskab, Tommy Bjerregaard.

Forudsætningerne for konklusionerne er en produktion med 500 søer og 14.400 slagtesvin produceret årligt. Marken og eventuelt andre driftsgrene på bedriften er ikke regnet med.

Tabet på 1,1 millioner kroner opstår på baggrund af en forskel i produktionsomkostningerne og noteringen på næsten en krone pr. kg svinekød.

Tabet rammer ikke kun gennemsnitsproducenten. Også de integrerede svineproducenter, der ligger i den bedste halvdel, er blevet straffet økonomisk for at producere slagtesvin.

Årsagen er langt hen ad vejen for dårlige rammevilkår, vurderer seniorkonsulenten.

Læs mere i Effektivt Landbrug torsdag.

Læs også