Innovation i kvægbruget via større internationalt samarbejde

Målet for Strategi 2018 er, at forskning, udvikling og innovation skal fremmes i hele værdikæden

Innovationen i dansk kvægbrug skal i høj grad komme via et øget internationalt fokus og parløb mellem forskning og praksis. Det meddeler Videncentret for Landbrug, Kvæg.

Forskning, udvikling og innovation skal fremmes i hele værdikæden. Det er målet i Strategi 2018, som blandt andet skal nås ved at styrke samarbejdet med både danske og udenlandske universiteter.

- Vi er på et niveau i Danmark, hvor vi skal kigge længere ud i verden end de nordiske lande. Strukturudviklingen i Danmark minder blandt andet om den nordtyske og hollandske. Derfor er det naturligt, at vi også innovations- og forskningsmæssigt har en målsætning om at komme mere ud i verden, end der hidtil har været tradition for, fortæller Trine Barrett.

Målet er blandt andet deltagelse i internationale projekter med international finansiering.

Derudover skal forskning og praksis bringes tættere sammen. Det vil blandt andet ske ved kvægklyngekonceptet, hvor forskning afprøves i praksis, udbygges og udnyttes mere.

Læs også