Vandplaner sendes i høring i seks måneder

Miljøministeriet har netop oplyst, at regeringen har lyttet til kritikken. Vandplanerne sendes i høring i seks måneder

Regeringen har onsdag besluttet at sende alle de statslige vandplaner i offentlig høring i seks måneder. Det sker på baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om, at den supplerende høring i december 2011 var ”væsentlig for kort”. Det oplyser Miljøministeriet.

- Vi har lyttet til den kritik, der har været igennem årene. Og ved at sætte planerne i seks måneders høring vil vi prøve at skabe en ny stemning om dem og opnå tillid til dem. Planerne er grundlæggende gode, fordi de vil skaffe os rent vand. Derfor er det vigtigt, at vi nu taler om vand og miljø – og ikke kun om jura og direktiver, siger miljøminister Pia Olsen Dyhr (SF) i en pressemeddelelse.

Den største frygt hos kritikerne har ifølge Miljøministeriet været, at planerne ville betyde store oversvømmelser af frugtbar landbrugsjord, og at kommunerne ville blive tvunget til at sætte store miljøindsatser i gang i værdiløse vandhuller. Den frygt har miljøministeren ønsket at imødekomme, lyder det.

- Værdifuld landbrugsjord oversvømmes ikke 

Det sker med en præcisering i såvel planer som bekendtgørelse: At enhver vandløbsindsats altid skal konsekvensvurderes, før man kan endeligt beslutte, om den skal gennemføres.

- Vi slår fast med syvtommersøm, at der ikke bliver sat noget i gang, der vil oversvømme værdifuld landbrugsjord eller spilde formuer på ingenting. Hvis en kommune vurderer, at en vandløbsindsats er nyttesløs eller skadelig, så skal den ikke gennemføres. Desuden skal kommunerne prioritere deres indsatser, så de først tager det, der giver størst effekt for miljøet og ikke skaber problemer i forhold til dræn, siger miljøministeren.

1.700 kilometer vandløb er omklassificeret 

Selv om vandplanerne grundlæggende er de samme, så er de siden seneste høring blevet yderligere kvalitetssikret og rettet for fejl. Blandt andet er cirka 22.000 kilometer vandløb blevet gennemgået, og der er sket en omklassificering af cirka 1.700 kilometer vandløb.

I første omgang skal vandplanerne i en kort teknisk forhøring i kommuner, regionerne og hos myndigheder. Den offentlige høring går i gang inden sommerferien.

Den nye omfattende høringsproces betyder, at de nye statslige vandplaner forventes at foreligge i efteråret 2014.

Læs også