Forening: Anbefalinger giver nye muligheder

Natur- og Landbrugskommissionens anvisninger hilses velkommen i Sønderjysk Landboforening.

I Sønderjysk Landboforening hilser man helhedssynet og de nye muligheder, som Natur- og Landbrugskommissionen anviser velkommen, fastslår foreningen.

- Vi er helt enige i, at vækstmuligheder og konkurrencedygtig landbrugsdrift skal foregå på en afbalanceret måde, så der tages de rette hensyn; nemlig at vi i landbruget bliver reguleret på udledning til natur og vandløb – ikke på input og alle mulige andre former for begrænsninger og reguleringer som vi er udsat for.

- Men der også udfordringer, fastslår Søren Laustsen, der er formand for planteavlsudvalget i Sønderjysk Landboforening sammen med foreningens formand, Christian Lund, og direktør Per Grønbæk.

Hvordan vil man kompensere?

I foreningen hilses det velkommen, at »de robuste jorder« kan blive mere konkurrencedygtige ved at anvende mere kvælstof.

- Men hvad med de landmænd, som ikke får bedømt jorden til at være robust.  Hvordan bliver disse landmænd korrekt kompenseret, lyder det fra planteavlsformanden, som tilføjer:

- Når nu N-reguleringen er til diskussion, så er det faglige grundlag for de ekstra 9.000 ton reduktion i Grøn Vækst-forslaget ikke fagligt dokumenteret. Burde man have haft dette med i samme omgang – vi mener i det hele taget, baseline skal revideres.

Særlige udfordringer

Fra Sønderjysk Landboforening pointeres det desuden, at regulering af kvælstof fra stalde i fremtiden skal baserer sig aktuelle målinger.

- Dette giver efter vores opfattelse en særlig udfordring for åbne kvægstald-systemer, lyder det fra sønderjyderne, som slutteligt kommer med en opfordring:

- Husk nu at der skal være plads til at støtte vækstplan. Vi har mange års erfaring for, at promillemidler er anvendt til at understøtte forskning, afprøvning og vidensgenerering, der historisk har bragt dansk langbrug frem i verdenseliten. Det mener vi skal fastholdes. Glem ikke den vækst og kvalitet, der her kan skabes.

Læs også