Sydøstsjælland vil vokse som selvstændig forening

På generalforsamlingen i Sydøstsjællands Landboforening langede formand Jørgen Petersen ud efter statens kontrollanter

Da Sydøstsjællands Landboforening forleden holdt generalforsamling i Rønnede fulgte formanden, Jørgen Petersen, sine formandskolleger i kritik af randzoner og kontrollanter. Han sagde blandt andet:

- Hvad skal vi med fjender i landbruget? Vi har kontrollanterne fra natur og Erhvervsstyrelsen.

- Randzonerne trådte i kraft den 1. september. Natur og Erhvervsstyrelsen gik i pressen med, at lørdag morgen den 1. september ville de starte kontrol af randzonerne, især hos dem, der havde udtalt sig kritisk imod dem. Det er ikke værdigt.

Positiv over kommission

- Regeringen har nedsat en Natur- og Landbrugskommission. Det hilser jeg med glæde, sagde Jørgen Petersen videre.

- I april kommer Natur- og Landbrugskommissionen med sin rapport. Vi kender ikke indholdet, men vi ved, at der vil blive peget på en intelligent og målrettet miljøregulering, der skaber grundlag for vækst og indtjening i både landbruget og samfundet som helhed.

- Det skal vi udnytte og gøre vores indflydelse maksimalt gældende. Vi skal gøre det med stærke faglige argumenter og solid økonomisk forstand.

Nye medlemmer og solid økonomi

Syd-Østsjællands Landboforening havde i årets løb fået 24 nye medlemmer. Antallet af aktive medlemmer var 445 i 2011. Status i dag er 448.

Samlet har har landboforeningen i alt 720 medlemmer. Det en tilbagegang på 3 fra 723. Forskellen findes i naturlig afgang af støttemedlemmer.

- Det er vi i bestyrelsen ret stolte af, at det er muligt - med faldende antal landmænd - at kunne tiltrække nye medlemmer til Sydøstsjællands Landboforening, understregde Jørgen Petersen og fortsatte:

- Vores økonomi er bomstærk. Vi har i år et overskud på 935.000 kr., hvilket er særdeles tilfredsstillende. Årets overskud skal endda ses i lyset af, at vi for fjerde år i træk har de samme timepriser.

- Det kan kun lade sig gøre, med en stram styring af omkostningerne. Det skyldes også en særdeles dygtig og engageret medarbejderstab med de rigtige kompetencer.

Ønsker forsat selvstændighed

- På ejendomskontoret har vi haft et meget konstant antal sager på omkring 225 – 230 sager om året, hvor vi kan se, at mange af vores kollegaer rundt om på de andre center, har måttet afskedige medarbejdere på grund af et faldende antal sager.  Det har vi da heldigvis været forskånet for, sagde formanden.

- Konklusionen er, at vi gerne vil vokse, ved at tiltrække nye kunder. Vi ønsker fortsat, at fastholde vores særdeles attraktive prisniveau, hvorfor effektivitet, faglighed og rettidighed er nøgleord.

- Vi ser ikke nogen fordel ved at fusionere os til større volumen, sluttede Jørgen Petersen sin beretning på generalforsamlingen.

Læs også