Markant færre svineslagtninger i januar

Særligt smågrise over 15 kg afsættes i stigende omfang til udlandet.

Antallet af svin, der slagtes på danske slagterier, falder fortsat.

I januar i år blev der således slagtet 1,4 millioner slagtesvin herhjemme. I januar 2012 blev der til sammenligning slagtet lige under 1,6 millioner svin på danske slagterier. Et fald på 12 procent.

Sammenholdes svineslagtningerne fra januar i år med januar 2011, er nedgangen endnu mere markant. I januar i år blev der således slagtet næsten 350.000 færre slagtesvin end i samme måned for to år siden – svarende til et fald på 20 procent.

Flere svin til udlandet

Forklaringen på, at der slagtes færre svin på danske slagterier, ligger i en betydelig eksportfremgang for smågrise. Særligt smågrise i vægtintervallet 15-50 kg eksporteres i stigende omfang.

I januar i år er der således eksporteret 801.000 smågrise på15-50 kg. Året før var tallet 650.000 i samme måned. Og i 2010 var tallet 617.000. En stigning på 23 procent på to år.

Samlet set blev der i januar 2013 sendt 869.000 smågrise, svin og søer ud af Danmark. I januar 2012 var det samlede eksporttal 721.000, mens det i januar 2011 var 706.000.

Færre svin i EU

Den samlede svinebestand i Danmark faldt fra 2011 til 2012 med 0,3 procent, viser tal fra Eurostat.

I EU er der tale om en samlet tilbagegang i svinebestanden på 1,7 procent.

I Polen er tilbagegangen på hele 14,7 procent, mens Tysklands totalbestand er øget med 3,4 procent i perioden.

Læs også