Optimisme i Brahetrolleborg-foreningen

Sidste års »nye« hesteskue på Brahetrolleborg var en succes, som vil blive fulgt op og videreudviklet i år

Foreningen til Køre- og Ridehesteavlens Fremme i Fyns Stift - i daglig tale »Brahetrolleborgforeningen« - holder ordinær generalforsamling mandag den 18. marts klokken 19.30 hos Lone Falck, Kalørgården, Kalørvej 140 B-C-D, Odense V.

Efter aflæggelse af beretning og regnskab for 2012, fastsættelse af kontingent m.v. er der valg til bestyrelsen. På valg er bestyrelsesmedlemmerne Gerd Oxholm og Svend Buch. Sidstnævnte modtager ikke genvalg. Desuden er suppleanten, Hans Hansen, og revisoren, Svend Rosager, på valg.

Hesteskue nummer 114

Ifølge formanden, Inge Lise Ulrich, er bestyrelsen i fuld gang med planlægningen af dette års hesteskue, som traditionen tro finder sted på Brahetrolleborg den tredje lørdag i juli. Skuet, der bliver det 114. i rækken, holdes i år lørdag den 20. juli.

Skuet hedder ligesom sidste år »Brahetrolleborg Heste- og ponyskue« og vil foruden de traditionelle tre forbund, Frederiksborg, Oldenborg og Dansk Varmblod, tillige rumme et stort antal ponyer og heste fra forskellige andre avlsforbund.

Sidste års hesteskue på Brahetrolleborg var det første i en helt ny opsætning med ikke færre end 13 racer repræsenteret. Og stemningen var positiv blandt både arrangører, udstillere, dommere og publikum.

- Vi planlægger årets hesteskue i stil med sidste år med deltagelse af både heste, ponyer, hopper, hingste, vallakker, plage og føl, fortæller Brahetrolleborgforeningens formand, Inge Lise Ulrich.

- Vi er optimistiske og håber og tror på endnu bedre opbakning fra såvel udstillerside som fra publikum. Og vi er i gang med at planlægge en masse spændende showindslag.

Læs også