Sammenpakket jord giver vandlidende marker

Manglende vedligehold af vandløb og dræn fører til vandlidende arealer. Men det samme gælder tung trafik

I løbet af efteråret og vinteren har der stået vand på mange marker. Det har flere årsager. En af dem er brugen af meget tunge og stadig større traktorer, høstmaskiner, frakørselsvogne og gyllevogne. Det resulterer i dårlig og kompakt jordstruktur og vandlidende marker.

- Det er ikke ualmindeligt, at der er tørt nede ved drænene på jord, der er våd på overfladen. Problemet findes ofte i de øverste 20-40 cm af jordprofilen, siger Hans Henrik Pedersen. Han er konsulent i CTF Europe og er desuden PhD. studerende ved Aarhus Universitet, hvor han forsker i faste kørespor.

- På de høje jorde skal vandet kunne trænge ned. Når der står vand på disse steder, er der noget galt med jordstrukturen, vurderer han.

Hans Henrik Pedersen forklarer det med et kompakt vandstandsende lag lige under pløjelaget.

- Når jorden er for kompakt, er det normalt en gentagen dyrkningspraksis år efter år, der langsomt gør jordstrukturen ringere, påpeger han.

Læs mere om, hvordan jorden dræningsevne kan forbedres i tirsdagens udgave af Effektivt Landbrug.

Her kan du se, hvordan du tegner abonnement.

Læs også