Miljøstyrelsen godkender fire gulve til kvægstalde

Tidligere er fire gulvtyper blevet underkendt af Miljøstyrelsen, men nu er godkendelsen gået igennem

Videncentret for Landbrug udarbejdede i 2010 et katalog over gulve til kvægstalde. Kataloget omfattede gulve, som kunne imødekomme de velfærdsproblemer, der på det tidspunkt blev konstateret i en række stalde på grund af glatte gulve. Det oplyser Landbrugsinfo.dk.

Fire af gulvtyperne blev imidlertid efterfølgende underkendt af Miljøstyrelsen med den begrundelse, at der ikke var dokumentation for, at de levede op til kravet om et ammoniaktab på under fire procent.

Nu har Miljøstyrelsen ifølge Landbrugsinfo.dk imidlertid netop anerkendt, at de fire gulvtyper alligevel lever op til dette krav. De er samtidigt omfattet af Miljøstyrelsens teknologiblad »Faste drænede gulve med skraber og ajleafløb« og er karakteriserede som BAT teknologier. Gulvene kan dermed indgå i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.

Godkendelsen omfatter følgende fire gulve: Drænet gulv med langsgående kanal med skraber eller bagskyl; fast drænet gulv med løbende aflevering af gødning i præfabrikeret drænelement; spaltegulv med kappe og gummiklapper, der lukker ned mod gyllekanal samt spaltegulv med gummiklapper, der lukker ned mod gyllekanal.

Du kan læse mere om gulvtyperne her.

Læs også