Frandsen ser stenrev som en god løsning mod iltsvind

Næstformand i Landbrug & Fødevarer Henrik Frandsen mener, at stenrev kan være med til at sikre optimal dyrkning af landbrugsjord

I Sønderborg bugt bliver et nybygget stenrev indviet mandag. Stenrevets alger skal modarbejde iltsvind og det har fået landmænds øjne op for, hvilken effekt stenrev kan have. Det skriver P4 Syd.

Således ser næstformand i Landbrug & Fødevarer Henrik Frandsen stenrev som et billigt og effektivt virkemiddel i forhold til virkningerne af landmændenes udledning af kvælstof:

- Jeg ser det som en af de ting, der gør, at vi i fremtiden kan komme til at dyrke optimalt inde på landbrugsjorden og lave miljørensningen og genskabelsen af det gode havmiljø ude i selve havmiljøet, siger han til P4 Syd.

Biolog Bo Kruse har været med til at udforme stenrevet i Sønderborg bugt, og han er ikke helt enig med Henrik Frandsen. Biologen mener i stedet, at det er mest optimalt at fange kvælstoffet, inden det når ud i havet.

- Når man laver et virkemiddel, som virker ude til havs, så er det jo fordi, at stofferne er nået til havs. Og det er jo symptombehandling i stedet for at forebygge at skaden sker. Jeg vil som biolog foretrække, at man ikke får behov for symptombehandling, fordi man begrænser det på en anden måde, siger Bo Kruse til P4 Syd.

Læs også