Tommelfingeren op for plantebaseret øko-biogas

Økologer må ifølge Økologisk Landsforening gerne anvende større andele af plantebiomasse fra flerårige afgrøder som eksempelvis kløver

For at få del i den høje el-afregningspris for biogas vil der fra 2015 til 2017 være krav om, at maksimalt 25 procent af det, der kommes i biogasanlægget, må være majs eller andre energiafgrøder.

Fra 2018 må højst 12 procent være energiafgrøder

Men Økologisk Landsforening oplyser, at økologer får undtagelse fra kravet for bæredygtige, flerårige afgrøder som for eksempel kløvergræs.

- Dyrkning af majs alene til energiformål er ikke bæredygtigt for hverken miljøet eller klimaet. Derimod giver det god mening for begge dele at bruge kløvergræs og efterafgrøder til biogas og økologisk gødning. Og det er præcis det, vi har brug for i økologisk landbrug, siger Michael Tersbøl, leder af Kompetencecenter for Økologisk Biogas, Økologisk Landsforening.

Læs også