NaturErhvervstyrelsen vil gøre livet lettere for landmænd

NaturErhvervstyrelsen samarbejder med landbruget om at forbedre håndteringen af ansøgninger om arealtilskud og kontrol af markblokke

NaturErhvervstyrelsen vil gerne gøre livet lettere for landmænd og konsulenter i 2013.

I hvert fald fremhæver NaturErhvervstyrelsen, at den er i tæt dialog med landbrugserhvervet for at forbedre den fremtidige håndtering af ansøgninger om arealtilskud og kontrol af markblokke. Målet er en bedre kommunikation og løsninger.

NaturErhvervstyrelsen erkender i en pressemeddelelse, at man i 2012 har haft en række udfordringer med sit Tast selv-system, hvilket i forhold til ansøgningerne om arealtilskud har givet en del besvær for såvel konsulenter som landmænd.

Samtidig sendte styrelsen i august omkring 10.000 breve om små afvigelser fra markblokkene ud til landmændene. Udover at det var langt flere breve end forventet, skabte brevene både utryghed og forvirring blandt landmændene og et stort pres på konsulenterne.

Undskylder over for landmænd

 - Det har naturligvis aldrig været vores hensigt, og vi beklager det meget. Det er også derfor, at vi nu gennem et tæt samarbejde med erhvervet ser på, hvordan vi konstruktivt kan bruge erfaringerne fra 2012 til at gøre vores kommunikation og service bedre i 2013, siger kontorchef Lotte Dige Loft fra NaturErhvervstyrelsen.

- Helt konkret er vi i gang med at analysere, hvad der skal til, for at markblokkontrollen i 2013 kan forløbe bedre og ikke give anledning til unødig uro. Vi vil også arbejde med at forbedre vores breve, så vi bliver mere tydelige i vores kommunikation.

Læs også