Videncentret bakker op om konklusion i Niras-analyse

Randzoner skal tilpasses lokale miljøforhold, lyder det fra projektchef Irene Wiborg, Videncentreet fra Landbrug.

At etablere randzoner langs danske vandløb kan være spild af penge, hvis ikke randzonernes bredde tilpasses lokale forhold. Det mener projektchef Irene Wiborg, Videncentret for Landbrug, der dermed erklærer sig enig i konklusionerne fra en nyere analyse udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Niras.

Ifølge analysen ville miljøeffekten være langt større, hvis randzonerne blev tilpasset lokale miljøforhold. En konklusion som Irene Wiborg, projektchef i Videncentret for Landbrug er enig i.

Videncentret har i lignende undersøgelser set på randzonernes effekt på vandmiljøet og er kommet frem til den samme konklusion som analysen fra Niras.

- En tidligere screening af randzoners evne til at tilbageholde fosforudledningen fra 130 marker viser med al tydelighed, at der er stor risiko for, at det jordbundne fosfor passerer selv ti meter randzoner, hvorimod der på andre marker ikke er grund til at etablere ti meter brede randzoner. Altså er randzoner et stærkt virkemiddel, som kan tilgodese både natur-, miljø-og produktions interesser, men kun hvis deres udformning tilpasses de lokale forhold, forklarer Irene Asta Wiborg i en pressemeddelelse.

Læs også