Husdyr er populære på universitetet

Ansøgerantallet til uddannelserne på Københavns Universitet indenfor jordbrugs-, fødevare- og miljøuddannelserne er stabilt.

- Vi er meget tilfredse.

Sådan lyder det fra Grete Bertelsen, der er prodekan for uddannelserne på det nye fusionerede fakultet, SCIENCE, som er en sammensmeltning af det tidligere KU-LIFE og Det Naturvidenskabelige Fakultet, og som holder til i bygningerne i det gamle Landbohøjskolen på Frederiksberg.

Her huser man en stor del af de videregående uddannelser, der har relevans for landbrugs- og fødevareerhvervet. Lige som resten af landets videregående uddannelsesinstitutioner, så løftede man her i går også sløret for, hvordan det ser ud med antallet af optagene for næste studieår.

Sidste år var der markant flere, der søgte ind på jordbrugs-, fødevare- og miljøuddannelserne, og i år er tallet på niveau med sidste år og endda med en mindre stigning på 2,6 procent i forhold til sidste år.

- Det ser rigtig godt ud. Det der er mest imponerende, det er jordbrugsøkonomi, som virkelig har taget et tigerspring, siger Grete Bertelsen,

Arbejde i L&F

På jordbrugsøkonomi-uddannelsen, hvor de studerende eksempelvis opnår færdigheder til at kunne vurdere økonomiske spørgsmål og beslutningsprocesser inden for fødevarer, internationale forhold og udvikling, og senere måske kommer til at arbejde inden for landbrugsrådgivningen, EU, kreditforeninger eller Fødevareministeriet, er der i år optaget 45, hvilket er tæt på en fordobling ind til for blot få år siden, og det højeste antal nogensinde.

- Vi har gjort meget for at markedsføre uddannelsen, men det hænger generelt også sammen med, at de økonomiske uddannelser ser ud til at være ret attraktive rundt omkring, siger Grete Bertelsen.

Ny populær uddannelse

Prodekanen kan også glæde sig over, at der på den nye uddannelse »Husdyrvidenskab«, hvis første årgang begyndte sidste år, atter en gang er fuldt hus. 70 studerende er således optaget og de har alle et snit på deres studentereksamen, som er over 8,3.

Studerende på Husdyrvidenskab lærer blandt andet om dyreetik, dyrs vækst og avl og kan for nogles vedkommende ende med at arbejde som leder inden for moderne, højteknologisk mælke- og kødproduktioner eller specialisere sig i økologiske systemer. Uddannelsen stammer fra bachelor-uddannelsen »Naturressourcer«, som man eksempelvis kan bruge til at læse videre til agronom.

- Det ser jo også rigtig godt ud. Jeg tror, at det skyldes, at alt, der har med dyr at gøre, det er populært. Vi ser jo også, at dyrlægeuddannelsen, der nu er flyttet til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, er meget populær, siger Grete Bertelsen, der dog fremhæver, at man her også har gjort en stor indsats i forhold til markedsføring over for gymnasier.

Højt snit

At læse til dyrlæge kræver igen i år et af landets højeste gennemsnit. Nemlig 10,4. Der er plads til i alt 175 nye studerende på dyrlægestudiet. Studiet »Naturressourcer« eksisterer i øvrigt stadig. Her er der på trods af den nye Husdyrvidenskab-uddannelse fortsat optaget 68, hvilket er mindre fald i forhold til sidste år, men på niveau med de senere år.

På biologi-bioteknologi-studiet, fødevarevidenskab, skov- og landskabsingeniør og landskabsarkitekt-studiet kan Københavns Universitet også melde om fremgang. 

Tallet for antallet af optagende på de forskellige uddannelser kan stadig ændre sig. Dem der har fået afslag på et studie kan således stadig søge over mod andre uddannelser.

 


Læs også