Nu bliver der lyttet til lodsejerne

I Assens Kommune er der et positivt samarbejde med lodsejerne om vedligeholdelsen af vandløbene.

- Alfa og omega er et godt samarbejde.

Det understreger Claus Kragh, der er formand for Assens vandløbslaug, der blev stiftet den 13. marts og nu har 61 medlemmer.

Et godt samarbejde har der nemlig ikke altid været mellem lodsejerne og Assens Kommune.

- Tidligere blev der ikke lyttet til lodsejerne, når de gjorde kommunen opmærksom på problemer omkring vandløbsvedligeholdelsen. Det betød, at vandløbene ofte ikke kunne komme af med vandet på de rigtige tidspunkter. Det gav store oversvømmelser og afgrødetab mange steder, fortæller Claus Kragh, der selv har haft problemerne med oversvømmede marker tæt inde på livet.

- Men for et års tid siden, tilføjer han, kom der en ny mand med ansvar for kommunens vandløb, og nu er det blevet langt bedre med både oprensning og grødeskæring i vandløbene. Den nye mand på posten er meget interesseret i dialog med lodsejerne, og det har givet en langt bedre stemning.

Arbejdet som åmand i arv
Den vestfynske landmand driver ejendommen Langkroggård mellem Orte og Skalbjerg med produktion af konsumæg på basis af 46.000 høns. Desuden opdrætter han 100.000 stykker kyllinger og året og driver 220 hektar med planteavl.

Arbejdet som åmand er noget, han sådan set har arvet.

- Min far var åmand i det gamle Fyns Amt, og på et tidspunkt overtog jeg posten, indtil amtet blev nedlagt. Da Centrovice begyndte at arbejde i ålaug igen, sendte de papirer ud til de gamle åmænd – heriblandt mig, fortæller Claus Kragh, der har en naturlig indgangsvinkel til åmandsarbejdet.

Han har nemlig en temmelig stor strækning med vandløb, omkring tre-fire kilometer i alt, på sin ejendom. Det drejer sig om strækninger langs Brende Å, Ladegård Å og Langkrogafløbet.

- Tidligere har jeg gentagne år haft problemer. Jeg havde blandt andet den daværende ansvarlige for kommunens vandløbsvedligeholdelse ude og se på nogle drænrør, der lå et stykke under vandløbets bund på grund af aflejret sand, men det, mente han ikke, var kommunens problem. Så jeg er glad for, at der nu er kommet andre boller på suppen, siger Claus Kragh.

Kommunen har opsat måler
Det positive samarbejde mellem lodsejerne og Assens Kommune har blandt andet ført til, at kommunen har opsat målere, som registrerer temperatur, vandgennemstrømning og vandhøjde i Brende Å.

- I modsætning til andre fynske kommuner, som vi hører om, så er vi godt stillet i Assens Kommune. Vi har et godt samarbejde, og det ønsker vi at fortsætte. Vi ønsker ikke, at lodsejerne og kommunen skal bekrige hinanden. Skyttegravskrig fører sjældent til løsning af problemerne. Vi skal være samarbejdspartnere og føre en god dialog. Det når vi længst med på den lange bane, mener Claus Kragh.

Han ser gerne en løbende kontakt med kommunen, så man derigennem kan forebygge, at problemerne opstår. Et samarbejde mellem de fynske vandløbslaug kunne også være værdifuldt, mener den vestfynske landmand.

- Det ville betyde, at vi kunne trække på hinandens erfaringer og måske derigennem påvirke nogle af de kommuner, hvor samarbejdet mellem kommunen og lodsejerne ikke fungerer så godt. En landsdækkende og høringsberettiget organisation er også en god ide, så vi kan få større gennemslagskraft i forhold til beslutningstagerne på Christiansborg. Det er jo dem, der sætter rammerne for vandløbsvedligeholdelsen ude i kommunerne, siger Claus Kragh.

Læs også