Vanvittige værdiansættelser og nedskrivninger i landbruget

- Den er helt gal med værdiansættelsen af jord og nedskrivning af ejendomme i landbruget, lød et af budskaberne fra formand Claus Christensen på generalforsamlingen i Sydvestjysk Landboforening.

- Fuldstændig vanvittigt. Sådan beskrev formand for Sydvestjysk Landboforening, Claus Christensen, den nuværende situation omkring værdiansættelse af landbrugsjord og nedskrivning af landbrugsbygninger, der finder sted for tiden.

Ordene faldt i forbindelse med foreningens generalforsamling , der fandt sted i Jysk Landbrugs rådgivningscenter ved Esbjerg.

- Vi oplever værdiansættelser af jord på under 120.000 kroner per hektar og nedskrivning af bygninger over 15 år til nul kroner. Vi har endda her i området eksempel på en ung landmand, der efter ibrugtagning af en ny stald blev bedt om at nedskrive med 40 procent - det er fuldstændig vandvittigt, sagde Claus Christensen, der ikke mener situationen er holdbar.

Han byder til gengæld det nye finansieringsinstitut for landbruget velkommen i forbindelse med den nye bankpakke for landbruget, og der var ikke mindst ros til de forhandlere fra Landbrug & Fødevarer, der har været med i forhandlingerne.

- Det er et godt initiativ og ros til de af vores forhandlere, der har fået det på plads med erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, sagde Claus Christensen.

Og han vurderer samtidig at tidspunktet et velvalgt:

- Det er et godt tidspunkt. Priserne er nede og bytteforholdet for landbruget er godt. Det giver mulighed for de unge til at komme ind i erhvervet, konstaterede Claus Christensen, der i den forbindelse gerne så en ny YJ-låneordning gennemført.

Han noterede sig, at landbruget fortsat nyder godt af den lave rente, men til gengæld stigende bidragssatser, og træerne vokser som bekendt heller ikke ind i himlen:

- Vi oplever en god opbakning fra banker og kreditinstitutter til den daglige drift - så længe budgetterne holdes. Hvis de ikke gør det stilles der krav. Man kan næsten sige at det er dem der ikke har behov, der kan skifte bank.

Klodsmajor-konto brugt op
Claus Christensen kom i sin beretning ind på den politiske situation i Danmark, hvor det især er regeringsskiftet fra blå til rød, der har fyldt dagsordenen.

- Man kan sige at den nye regering er kommet dårligt fra start med en ”klodsmajor-konto” der er opbrugt, konstaterede Claus Christensen, der for landbruget og fødevareindustrien nævnte fedtskatten, som han vurderer vil give mere grænsehandel. Og flere skatter på erhvervslivet, der hæmmer væksten.

- Det er i hvert fald ikke min måde at skabe vækst på, konstaterede han.

Et løfte ser Claus Christensen imidlertid, at regeringen har holdt - nemlig nedsættelsen af en landbrugskommission, en kommission han mener landbruget kan leve med, men sammensætningen er gal:

- Der er for lidt landbrug og for meget grønt og miljø i kommissionen, sagde Claus Christensen, der ser frem til hvad der kommer ud af kommissionens første møde den 11. april.

Landbruget skaber jobs
Claus Christensen kom i sin beretning også ind omkring en ny EU-reform, der er i forslag, samt pesticidafgifter, vandingsbehov og ikke mindst landbrugets betydning som eksporterhverv og vækstskaber af arbejdspladser.

Nye tal viser at landbrugs- og fødevareerhvervet i Sydjylland som den eneste sektor har haft stigende beskæftigelse i perioden oktober 2008 til oktober 2011 med en stigning på 3,1 procent. I kontrast til industrien hvor beskæftigelsen i regionen er faldet med 19,7 procent i samme periode.

Læs også