Fyns LandboUngdom lægger økonomien om

Formanden Johan Bebe kunne på foreningens generalforsamling berette om et travlt år med mange arrangementer og store indtægter og lidt større udgifter.

Det, der især i krisetider er virkeligheden for mange landbrugsbedrifter, fik deltagerne en god fornemmelse af på Fyns LandboUngdoms generalforsamling i sidste uge på Dalum Landbrugsskole: Et travlt år med masser af lange arbejdsdage og med mange involveret og store indtægter og endnu større udgifter.

Den første del af mødet var helliget formanden Johans Bebes beretning om en stribe møder, sociale sammenkomster og store arrangementer i 2011. Den kronologiske gennemgang blev belønnet med klapsalver fra de omkring 70 deltagere og gæster.

Dårlig økonomi
Selv om foreningens indtægter sidste år beløb sig til godt en halv million kroner, hvor hovedparten var fra årets store arrangement, Danmarksmesterskaberne i pløjning, så var udgifterne desværre noget større.

- Derfor kommer 2012 til at omhandle økonomi i vores forening. Vi skal have lagt om og fundet nogle nye ben at stå på.  Økonomien er dårlig og skal rettes op, så der stadig er noget, som hedder Fyns Landboungdom.

- I modsætning til andre dele af landet har vi desværre ikke oplevet den store økonomiske støtte til ungdomsarbejdet fra landboforeningerne på Fyn, sagde Johan Bebe.

- Der er ingen tvivl om, at vi er med til at fastholde de unges interesse i landbruget. Fastholdelse og det netværk, vi er med til at udvikle hos de mange unge, koster penge.

- LandboUngdom er med til at give mange unge erfaring inden for foreningsarbejde. Det er ofte disse personer, som en dag er at finde i organisationernes bestyrelser.

- Vi har ikke fået megen støtte fra landdistriktsmidlerne, og vi må derudover konstatere, at det koster penge at lave aktiviteter. Når vi kigger tilbage på året, synes vi faktisk, vi gør en del for at holde gang i de unge i landområderne.

Jobsamarbejde
Johan Bebe nævnte, at man på Fyn har indgået en samarbejdsaftale med LandboUngdoms Centret i Vojens om Landboungdoms Jobstafetten.

- Da Landbrugets Jobservice har haft faldende aktiviteter, tog vi chancen til at starte og udbygge jobstafetten på Fyn. Der vil stadig være centret i Vojens, som står for administrationen, men vi får del i overskuddet ved at markedsføre jobstafetten mere på Fyn.

Om krisen sagde Johan Bebe, at der ikke er tvivl om, at unge kan og skal benytte sig af muligheden for at købe drømmevirksomheden.

- Lige så trist det er, at landmænd er nødt til at lukke, lige så positivt er det, at unge kan komme meget fornuftigt ind i erhvervet. Nu gælder det om at skabe gode relationer til sin bank og derigennem samarbejde om at komme ind i erhvervet, da det ellers kan være umuligt i disse år.

Generalforsamlingen sluttede med genvalg af Johan Bebe.

Anders Petersen fra Ørbæk var 17 år, da han sidste år kom i bestyrelsen for Østfyns LandboUngdom. Med ham fik foreningen et aktivt medlem, der tager fat, viser lederevner og altid er god for en kæk bemærkning.

På LandboUngdoms generalforsamling blev han hædret med FAF’s legat på 5000 kroner for 2012. Checken og pæne ord blev overbragt af gårdejer Jens Henrik Andersen fra Bogense, der sidder i FAF/ DGL’s repræsentantskab.

Anders Petersen startede med Klub 1-arbejdet på Korinth og overtog hurtigt lederposten for hele Fyn. Han er for tiden i praktik hos Palle Bjerggaard i Såderup, hvor han mestrer foderet til en Jersey-besætning på 200 dyr.

Nu han har fået ekstra penge på lommen, skal de bruges til at realisere en drøm om at uddanne sig videre på et landbrug i New Zealand.

Læs også