Vished om gylletankens egenskaber

Gyllealarmen LevelTec fra PlusTec, Holstebro, bliver nu afprøvet, så landmanden kan være sikker på, at den opfylder MiljøStyrelsens krav.

Det er et lovkrav, at der er en alarm på gylletanken, der kan varsko om lækage, hvis tanken er placeret mindre end 100 meter fra vandløb eller søer, eller hvis den er placeret på en skråning.

Der findes en række forskellige gyllealarmer på markedet, men ingen af dem er afprøvet officielt.

Det gør virksomheden PlusTec nu noget ved.

- Vi har fået kritik for, at der ikke var nogen dokumentation, og den kritik har vi taget til os, fortæller direktør i PlusTec, Jørgen Seerup.

Han forventer, at når gyllealarmen er godkendt, så vil det udløse et prisfald på landmandens miljøforsikring.

Alarmens funktioner verificeres
Deres gyllealarm, LevelTec, er et system til elektronisk overvågning af gyllebeholdere,

Ved lækager eller overløb sender systemet en SMS-alarmbesked til ejer eller medarbejdere på bedriften, således at gylleudslippet og dermed forurening af vandløb og søer kan forhindres eller minimeres. LevelTec kan også anvendes til lagerstyring og forbedret planlægning af gødningsfordelingen.

DANETV, Dansk Center for Verifikation af Klima- og Miljøteknologier, gennemfører nu en verifikation for at dokumentere, at LevelTec fungerer som beskrevet, herunder at LevelTec sender alarm, når den skal.

Desuden skal verifikationen også vise, at LevelTec-systemet er robust og driftssikker overfor typiske miljøpåvirkninger (fugt, varme, kulde med videre) på det sted, hvor udstyret normalt er monteret.

DANETV er et samarbejde mellem fem teknologiske servicevirksomheder: DHI, Teknologisk Institut, FORCE Technology, AgroTech og DELTA.

Læs også