Grønne organisationer støtter fri adgang til randzoner

Etablering af randzoner og adgang til dem er en gave både til naturen og til befolkningen, lyder det i en fælles udtalese fra de grønne organisationer.

Der kommer ingen protest fra de grønne organisationer over, at regeringen vil åbne op for fri adgang til randzonerne langs vandløb.

Tværtimod.

Sådan lyder det i en fælles udtalelse fra direktørerne i Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet.

René la Cour Sell, Jan Ejlsted og Jan Eriksen mener således, at etableringer af randzoner og adgang til dem er en gave både til naturen og til befolkningen.

- Randzonerne er vedtaget af den tidligere regering, men med et forbud om at komme der, selv om landbruget blev kompenseret for at udlægge jord til zonerne. Det er det forbud, fødevareminister Mette Gjerskov nu ophæver, og med en begrundelse, som ligger fint i forlængelse af de grønne organisationers holdning, lyder det således fra de tre direktører.

Samtidig hæfter de sig ved, at inden for naturbeskyttelseslovens rammer har danskerne allerede i dag adgang til udyrkede områder, fx strande, klitter, heder og skove, uden at det har medført ødelæggelser.

- Og skulle der være særligt følsomme naturområder, så er de også beskyttede, selv om der nu åbnes for adgang. Endelig viser al erfaring også, at jo mere vi opholder os i naturen, jo bedre forstår vi værdien af den, og jo mere vokser ønsket om at passe på den. Danskerne har allerede vist sig ansvaret værdigt, og vi har fuld tillid til, at de også vil gøre det i fremtiden, lyder det.

Læs også