Klar til at rykke ud

Der er ved at være top på de fleste gyllebeholdere, og maskinerne er klar til at rykke ud i marken. Noget gylle må forinden flyttes mellem beholderne.

Kigger vi på kalenderen, er det tid for udkørsel af gylle, men heller ikke i dette forår er vejrguderne med landmændene, når det gælder udkørslen - med sne på marken og frosset jord skal gyllen ikke ud endnu.

- Vi er ellers klar.

Sådan lyder det fra indehaveren af Bramming Maskinstation, Hans Holdensen. Endnu holder de store gyllemaskiner i maskinhuset med traktorerne spændt for, og i skrivende stund er det uvist, hvornår der bliver sagt »go« til udkørslen.

- Tankene rundt ved gårdene er ved at være godt fyldte, men de fleste klarer sig endnu. Der er dog enkelte, der er nød til at få noget af gyllen flyttet til andre tanke, fortsætter Hans Holdensen.

Firmaer i samarbejde
Transporten mellem fyldte tanke og siden ud til gyllesprederne på markerne kræver typisk transport med lastbil, og her har Hans Holdensen indledt et samarbejde med vognmand Torben Bøgh i Gørding.

- Det er praktisk at kunne hjælpe hinanden, når der skal transporteres gylle, lyder det nærmest samstemmende fra indehaverne af de to virksomheder, der begge har en lastvogn, og snart skal der køres.

Hans Holdensen vurderer, at Bramming Maskinstation skal bringe omkring 30.000 kubikmeter gylle - primært kvæggylle - ud, og materielle holder og er klar til at komme af sted, når ellers vejrguderne er til det.

Nogle steder kan det være vanskeligt at komme rundt med en traditionel sættevogn ikke mindst på små veje:

- Vi kan komme rundt flere steder med vores lastvogne med kærre, lyder det videre.

Majs og entreprenør
Forude venter gyllesæsonen for vognmand og entreprenør, men året igennem har begge mange andre gøremål. Torben Bøgh kører bl.a. majs til Tyskland.

Afhængig af årstiden har Bramming Maskinstation 6-8 medarbejdere, og der arbejdes mest med landbrug og herunder spuling af drænrør, men der udfører også entreprenørarbejde, selvom den del er blevet mindre de seneste år.

Læs også