Stort ståhej over små tal

Trods den store procentuelle vækst i eksporten af danske økologisk produkter, hænger hjemmemarkedsbetjeningen fortsat.

Der bliver slået voldsomt på stortromme for dansk økologieksport i forbindelse med årets økologimesse Biofach 2012 i Nürnberg. Men de små tal blænder for proportionerne. Det er fortsat en meget lille andel af Danmarks eksport af landbrugsprodukter, der er økologiske.

Ifølge de seneste officielle tal fra 2010 udgjorde dansk økologieksport kun forsvindende 1,3 procent af den 66,4 milliarder kroner store landbrugseksport. Den samlede produktionsværdi i hele fødevareerhvervet er på 148 milliarder kroner.

Negativ øko-handel
Når det gælder de danske økologers formåen i forbindelse med det højt skattede danske hjemmemarked for økologiske fødevarer, kniber det fortsat for de økologiske producenter at følge trop.

Frem til 2008 havde danske økologisk producenter endog meget svært ved at holde udenlandske økologer væk fra de danske forbrugere. I årene forinden øgedes importen af udenlandsk økologi til de danske dagligvarebutikker dramatisk til knapt 1,4 milliarder kroner, mens den danske økologieksport for eksempel i 2008 blot udgjorde 600 millioner kroner.

Med finanskrisen faldt importen af økologisk produkter betragteligt i 2009, men stiger nu igen og ventes snart tilbage på 2008-niveau.

Frugt og grønt taber
Når danske økologiproducenter fortsat må se sig overhalet af deres udenlandske kollegers evne til at ramme de danske økologiforbrugeres præferencer, kommer truslen især fra frugt og grønt.

- Den store import, der sker af økologisk varer, truer ikke mælk eller kød. Her importeres der stort set ikke økologiske produkter. Der er en lille smule import af økologiske æg, men det hænger sammen med et svensk ejerskab hos en dominerende aktør, forklarer eksportchef Klaus Bentzen, Økologisk Landsforening.

Der vil altid være en import til at dække forbruget af økologisk appelsiner og andre produkter, der ikke kan dyrkes i Danmark, men ifølge eksportchefen er også frugt og grønt, der kan dyrkes i Danmark, under stærkt pres fra udenlandske økologiproducenter.

- Det hænger jo sammen med samme konkurrenceforhold, som også den konventionelle produktion lider under, for eksempel prisen på arbejdskraft, siger Klaus Bentzen.

Lille stigning i arealet
Ifølge Landbrug & Fødevarer stiger det økologiske areal fortsat og skønnes øget fra 174.000 hektar i 2010 til cirka 178.000 hektar ved udgangen af 2011. Det økologiske areal udgør hermed 6,7 procent af det dyrkede areal i Danmark.

Ved årsskiftet 2010 til 2011 var der 2.671 autoriserede økologiske bedrifter i Danmark. Dermed er andelen af økologiske landbrug i forhold til de 42.099 registrerede landbrugsbedrifter i Danmark på 6,3 procent.

De økologiske bedrifter bliver stadigt større, og de er i 2010 i gennemsnit på 66,7 hektar. Mere end 20 procent af de økologiske bedrifter er over 100 hektar, og de råder over mere end 70 procent af det økologiske areal i Danmark.

Læs også