Må ikke oversælge resultater af drænvandsmålinger

Planteformand glæder sig over de første resultater fra anden måling af kvælstofindholdet i drænvand, men maner også til besindighed.

Resultaterne fra det nordjyske omkring målingen af kvælstofindholdet i drænvand omkring Limfjorden, som viser, at der er stor forskel udledningen af kvælstof i virkeligheden og fra, hvordan de er beregnet i vandplanerne, er de første, der er sluppet ud.

I L&F, Planteproduktion, som er dem, der har taget initiativ til at få iværksat undersøgelserne landet over, lyder det fra formand Torben Hansen, at man endnu ikke har et samlet overblik over, hvordan det ser ud på landsplan.

Han glæder sig dog over resultaterne fra Limfjorden.

- Det er rigtig glædeligt, at det forhåbentlig ser ud til, at vores målinger rent fysisk ser ud til at vise det, som de gør. Der en meget positiv trend, som vi kan tage med, og det skal med i arbejdet fremover. Nu skal tingene dog lige gøres færdigt, og vi skal have taget den sidste prøve, siger Torben Hansen.

Tager forbehold
Han fortæller, at det er vigtigt, at man dog på nuværende tidspunkt ikke oversælger konklusionerne af prøverne.

- Det her viser, at vi er på fuld fart på rette vej. Jeg er dog nødt til at tage nogle forbehold på nuværende tidspunkt. Det hele skal først verificeres. Vi skal ikke gå ud at oversælge noget lige nu. Så kan det give bagslag, siger Torben Hansen.

Troværdige prøver
Michael Riis, der er leder af Planter & Miljø i LandboThy, er enig med Torben Hansen.

- Det, vi måler lige nu, er jo nok heller ikke den endegyldige sandhed. Det kan jo godt være, at hvis vi gentager målingerne igen til næste år, så viser de noget andet. En ting er, at man gerne skal have et stort antal prøver, men man skal også gerne have en længere periode end en enkelt sæson. Hver vækstsæson er jo forskellig, siger Michael Riis.

Han fortæller dog, at han helt grundlæggende mener, at der er tale om troværdige prøver, ud fra de 10 vandprøver, som landmænd i den forening, han kommer fra, har foretaget. Prøverne fra januar flugter således meget godt med prøverne fra november.

- Vi kan se, at resultaterne passer rigtig godt sammen. De ejendomme, hvor man havde forholdsvist højt og lavt niveau i den første prøve, har fortsat høje og lave niveauer. Det er meget betryggende, at der er en linje i det, siger han.

 

Læs også