Vestjyske landmænd igen uden støtteudbetaling

Nogle vestjyske øko-landmænd er nu igen ramt at manglende støtteudbetalinger, fordi deres bedrifter er udtaget til manuel behandling. Nu skriver de til ministeren.

En gruppe vestjyske økologiske landmænd er ikke tilfredse med NaturErhvervstyrelsens kapacitet, når det gælder udbetaling af økostøtte til deres bedrifter. Derfor har en lille gruppe landmænd nu rettet en henvendelse til den nye fødevareminister Mette Gjerskov (S), som de ønsker, skal interessere sig for sagen.

- Især fordi jeg jo læser i aviserne, at Mette Gjerskov udtaler sig meget positivt for økologisk produktion, siger gruppens talsmand, Kristian Ole Kristensen, der driver et økologisk kvægbrug sammen med sin søn. 

Det er ikke første gang, det er galt med udbetalingerne til de vestjyske økologer.

- Vores udbetalinger for 2008 kom med et halvt års forsinkelse, henholdsvis i juni og juli på grund af forsinket kontrol,it-problemer i det daværende FødevareErhverv med mere. Problemer, som dybest set ikke kommer os ved, men som gav ekstra og meget store renteomkostninger i vores landbrug. Omkostninger, som vi ikke har fået kompensation for, lyder det fra Kristian Ole Kristensen.

Ønsker politisk indgreb  
Landmændene kan nu igen konstatere, at NaturErhvervstyrelsen er bagefter med udbetalingerne. Denne gang drejer det sig om øko-støtte.

- Vi forstår, at sagerne er færdigbehandlede, men ligger i en uprioriteret bunke i NaturErhvervstyrelsen, som ikke kan sige, hvornår vi får de penge, som efter gældende praksis skulle være udbetalt i november og december 2011.

Gruppen opridser deres kvaler i et brev til fødevareministeren, som de mener, må tager et initiativ overfor de udbetalingsproblemer, der især retter sig mod de landmænd, der af den ene eller anden grund får deres sag manuelt behandlet.

- Vores undersøgelse af sagen har vist, at der er behov for et politisk indgreb og nogle klare retningslinjer for, hvordan disse sager skal håndteres, så enkeltlandmænd ikke hele tiden på skift kommer i økonomisk klemme.

Ingen rentekompensation
Gruppen af vestjyske øko-landmænd mener, den tyske praksis med at udbetale 85 procent af det ansøgte støttebeløb også burde praktiseres i Danmark.

- I Tyskland udbetaler man diverse tilskud ved udgangen af kalenderåret som a conto beløb i sager, der er udtaget til kontrol. Hvor svært kan det være at udbetale pengene a conto og så regulere i udbetalingerne året efter, hvis der er plusser eller minusser på mellemregningskontoen. Sådan gør man da hos Skat, argumenterer Kristian Ole Kristensen, der også ønsker at få draget renteproblematikken ind i sagen.

- NaturErhvervstyrelsen tager renter, når vi skylder dem penge, men vi får ikke renter, når de skylder os penge, fordi udbetalingerne holdes tilbage, siger han.  

- En forenkling af udbetalingsreglerne vil for øvrigt medføre, at NaturErhvervstyrelsen får frigjort resurser til at tage sig af de komplicerede sager, lyder det afsluttende råd i brevet til fødevareministeren fra gruppen, der gerne for egen regning vil drage til hovedstaden for at forklare sig.

- Det er rigtigt, at jeg har modtaget et brev fra en gruppe vestjyske landmænd om udbetaling af landbrugsstøtte. Jeg er glad for henvendelsen, der rejser en række interessante spørgsmål. Dem vil jeg nu sætte mig ned og se på, før jeg svarer afsenderne, siger fødevareminister Mette Gjerskov til Effektivt Landbrug om henvendelsen.

Læs også