4H i farezonen?

Den nye finanslov kan betyde sværere vilkår for foreningslivet i landdistrikterne, mener 4H.

I forbindelse med forhandlingerne af finanslovsforslaget for 2012 er der fremsat forslag om at nedlægge børne- og ungeordningen under landdistriktsmidlerne. Det påpeger landbrugets børne- og ungdomsorganisation 4H i en pressemeddelelse.

En nedlæggelse af børne- og ungeordningen vil betyde drastisk ændrede foreningsvilkår for mange børne- og ungdomsforeninger i landdistrikterne – herunder 4H, som i flere områder vil miste en væsentlig del af deres eksistensgrundlag, lyder vurderingen.

I det store billede er der tale om småpenge, nemlig kun ca. 10 millioner kroner årligt. Ikke desto indre har ordningen gennem en årrække medvirket til at sikre og udvikle et aktivitetsniveau af høj faglig kvalitet i de foreninger, som har søgt økonomiske midler herigennem – herunder LandboUngdom og 4H.

Katastrofal besparelse
4H er en børne- og ungdomsorganisation med dybe rødder i landbokulturen. De 4 H’er står for Hånd, Hoved, Hjerte og Helbred – og det er med dette for øje at der hvert år laves holdningsdannende aktiviteter for flere tusinde børn på landsplan. Mange mindre samfund oplever, at foreninger som 4H er løftestænger i det sociale arbejde i landdistrikterne. Derfor vil det være en katastrofal besparelse at hive en så væsentlig del af de økonomiske udviklingsmidler bort.

4H’s kerneaktiviteter omhandler sundhed, madkultur, dyrevelfærd, naturbevarelse og miljøindsigt. Alt sammen emner, som det er vigtigt fortsat at stimulere og udvikle, og som 4H gerne tager et aktivt medansvar for.

I 4H håber man, at politikerne vil revurdere og fjerne besparelsesforslaget, således at det også i fremtiden er muligt at være engageret ung i landdistrikterne.

Læs også