Vejen ud af krisen

Landbrugets økonomiske resultater præsenteres ved økonomikonferencen i Patriotisk Selskab den 7. december. Blandt andet viser det sig, at resultaterne i planteavlen er de bedste i 10 år trods stigende omkostninger.

»Vejen ud af krisen« er temaet på Patriotisk Selskabs økonomikonference, der i år afholdes onsdag den 7. december kl. 9.30-16.00. Konferencen finder sted i Odense Congress Center.

Blandt emnerne er jordbrugsvirksomhedernes økonomiske situation, produktionsomkostninger og international konkurrenceevne, kornpris kontra svinenotering og afgrødernes indbyrdes konkurrenceevne.

Blandt indlægsholderne er driftsleder Henrik Severin, Landbrugsfællesskabet I/S, Svenstrup & Giesegaard. Han vil fortælle om optimering og logistik i planteproduktion. Desuden holder formanden for Tolvmandssektionen, Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, et indlæg om mulige konsekvenser af reformen af EU’s landbrugspolitik. Økonomisk redaktør på Dagbladet Børsen, Thomas Bernt Henriksen, afholder indlægget »Vejen ud af krisen«.

Markresultater blandt de bedste i 10 år
Selv om landmændene har haft to år med en møjsommelig og bøvlet høst, giver det sig ikke udslag i dårlige markresultater. Det fremgår af tallene, som Patriotisk Selskab vil fremlægge på konferencen.

- Den ekstreme nedbør i såvel høsten 2010 som høsten 2011 har medført markant højere omkostninger til høst og tørring samt betydeligt lavere udbytter og kvalitet af høsten. Alligevel medfører højere afregningspriser, at markresultaterne bliver blandt de bedste over de seneste 10 år, siger udviklingsdirektør i Patriotisk Selskab, Peter Borreby.

Det er ikke bare markbrugene, men også bedrifter med husdyrbrug, der klarer sig økonomisk bedre, viser Patriotisk Selskabs analyse.

- Resultaterne viser en tiltrængt fremgang i indtjeningen på grund af højere afregningspriser og forbedrede bytteforhold. Efter renter er resultaterne dog fortsat langt fra tilfredsstillende, siger Peter Borreby.

Patriotisk Selskab forudser samtidig i sine prognoser, at langt de fleste af svineproducenterne, der i 10 år har haft meget svært ved at forrente den investerede kapital, i 2012 vil få resultater, som kan dække rentekravet.

Læs også