Højt udbytte i sjællandsk majsdemonstration

Sorterne Saludo og Nitro giver udbytter tæt på 13.000 foderenheder pr. hektar. Kilo tørstof pr. foderenheder ligger i gennemsnit på 1,25 og NEL20 på 6,3 MJ pr. kilo tørstof i friskvareanalyser.

- 2011 har generelt været et godt majsår, og de gode vækstforhold afspejler sig i generelt høje udbytter og gode kvaliteter. Sorterne Saludo og Nitro har givet udbytter tæt på 13.000 foderenheder pr. hektar. Kilo tørstof pr. foderenhed ligger i gennemsnit på 1,25 og NEL20 på 6,3 MJ pr. kilo tørstof i friskvareanalyser.

Sådan lyder en af konklusionerne efter en majsdemonstration hos majsavlerne Rein og Yke Kloppenburg, Vorgård i Gislinge i Nordvestsjælland. Majsdemonstrationerne var arrangeret af HC Handelscenter i samarbejde med landboforeningen Gefion og Hald & Hansen Maskinstation.

Effekten af at bruge startgødning med kalium var tydelig på den indvejede grønmasse i kilo pr. hektar – illustreret med de blå og grønne søjler i grafen her på siden. 

Anbefaler kalium
- En øget dosis af Opera viser ligeledes en effekt på grønmasseudbyttet, selvom man ikke visuelt kunne konstatere, at Opera påvirkede forekomsten af majsbladplet eller majsøjeplet gennem vækstsæsonen. Den højere tildeling af Opera gav også en lavere tørstofprocent i friskvareanalyserne. Opera udsætter således det optimale høsttidspunkt, vurderer HC Handelscenter i en pressemeddelelse.

- Demonstrationerne giver anledning til at anbefale at bruge kalium i startgødning, når kali-tallene er under 10. Effekten er større i tørre år med mindre kali-frigivelse.

Derudover anbefales det at benytte sig af svampebehandling med Opera for at sikre større udbytte for især svampefølsomme sorter og generelt i områder med stort svampetryk. Det højeste udbytte i demonstrationen med plantetal blev høstet i parcellen med 100.000 planter/ha.

Optimalt plantetal
Dog viser friskvareanalyserne, at de lave plantetal gav højere NEL20 og lavere kilo tørstof pr. foderenhed. Det optimale plantetal er således 80.000-90.000 planter pr. hektar, svarende til 1,9-2 pakker pr. hektar, skriver HC Handelscenter.

Demonstrationen blev anlagt den 27. april med 10 hektar af den middeltidlige sort Saludo og for plantetalsforsøget den sildige sort Nitro. Ved såning blev halvdelen af marken tilført den kaliumberigede talgødning (NPK 17-8-10-7S) med 125 kg/ha.

Den anden halvdel af marken blev tilført 100 kg/ha af en traditionel startgødning (NP 21-10-0-7S). Således blev hele marken tilført samme mængde kvælstof og fosfor pr. ha.

Demoparcellerne blev høstet den 29. september.

Anbefalinger
Resultaterne og HC’s majsanbefalinger kan du finde på hcv.dk

Familien Kloppenburg driver en ejendom på cirka 205 køer med opdræt. Der dyrkes 115 hektar, hvor over halvdelen er silomajs.

Læs også