Pas på de skærpede krav til nye marksprøjter

Forlang indskrevet i købskontrakten at sprøjten overholder de nye krav, som kommer fra 15.december.

Arbejdstilsynet har i flere tilfælde vurderet anderledes, end producenterne af marksprøjterne om en ny sprøjte overholder maskindirektivets krav. Derfor bør man sikre sig, at der i købskontrakten i forbindelse med køb af ny sprøjte indskrives, at sprøjten overholder maskindirektivets krav efter den 15.december 2011. Dette skriver Videncentret for Landbrug i PlanteNyt.

Maskindirektiv og CE-mærkning
Producenter af blandt andet marksprøjter er underlagt det såkaldte Maskindirektiv. Heri kræves, at producenterne udarbejder en risikovurdering over, om sprøjten kan overholde bestemte sikkerhedsmæssige krav.

Vurderes sprøjten til at kunne overholde disse sikkerhedskrav underskrives en erklæring og sprøjten CE-mærkes.

CE-mærket er ikke et kvalitetsstempel, men udelukkende en erklæring om, at producenten vurderer, at maskinen overholder Maskindirektivet.

Nye skærpede krav
Den 15.december træder en ny bekendtgørelse i kraft, som skærper sikkerheden for omgang med planteværnsmidler. Bekendtgørelsen har virkning for maskiner, der markedsføres efter den 15.december.

De nye skærpede regler har også virkning, hvis man selv har konstrueret en maskine til eget brug.

Bekendtgørelsen om de nye krav har betegnelsen nr. 654 af 16/06/2011.

Læs også